pozadie
Posledná zmena: 13.08.2019

Kurz Rozhodnutie – Hybná sila zmeny

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):49 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tento seminár je určený pre všetkých, ktorí si uvedomujú svoj skrytý potenciál a rozhodli sa naplno ho uplatniť.

Obsahová náplň:
• Osobnostná analýza a sebareflexia
• Identifikácia kľúčových hodnôt a potrieb
• Iracionálne bariéry a ich odbúravanie
• Zmena štruktúry myslenia a zaužívaných stereotypov
• Technika stanovenia cieľov SMART
• Schopnosť rozhodovať sa
• Osobná stratégia
Organizačné údaje o kurze:Cieľom vzdelávania je spoznať svoje schopnosti a hľadanie spôsobov ako ich uplatniť v osobnom či pracovnom živote.
Dátum realizácie:08.11.2019 Poznámka k termínu realizácie:08.11.2019 (9:30 - 13:00 hod.)
Rozsah kurzu:4 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:+421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava