pozadie
Posledná zmena: 06.10.2020

Kurz Access - pokročilý v Bratislave

Miesto realizácie kurzu:ACSS, spol.
Cukrová 14.
811 08, Bratislava

(partner spol. IVIT)
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):377.99 EUR (314.99 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:First Minute akcia (zľava za skoré prihlásenie sa) - platí pre decembrový termín pri prihlásení sa do 20.11.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Trojdňový počítačový kurz Access – pokročilý je zameraný na zvládnutie pokročilých nástrojov programu Access a tiež na zvládnutie pokročilých techník pri tvorbe a správe relačných databáz v tomto programe.
Organizačné údaje o kurze:Organizačné informácie:
rozsah školenia: 3 dni / 24 vh
• štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
• vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
vaším prevádzkovým podmienkam
Dátum realizácie:02.12.2020 Poznámka k termínu realizácie:02.-04.12.2020
Ďalšie plánované termíny:
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:IT kurz Access pokročilý je určený pre všetkých skúsených užívateľov programu Microsoft Access, ktorí už ovládajú tento program na úrovni kurzu Access - základy, pre užívateľov, ktorí chcú vylepšiť vzhľad, správanie, výkon a stabilitu svojej databázy, pre tých, čo sa chcú naučiť vytvárať zložitejšie a efektívnejšie dotazy pre získavanie dát, pre tých, čo chcú tvoriť užívateľsky príjemné formuláre, dynamicky generované parametrické zostávy, pre tých, ktorí sa chcú naučiť postupy pre administráciu a zabezpečenie databázy, vytvárať a používať makrá, pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť s nástrojmi programu MS Access a spoznať princípy tvorby databáz v tomto programe. Vyžaduje sa dobrá užívateľská znalosť programu MS Access, znalosť databázovej terminológie (relácie, typy relácií, primárny a cudzí kľúč, referenčná integrita), základná znalosť vytvárania a používania dotazov, formulárov a zostáv v tomto programe. Znalosť programovania je vítaná, nie je však podmienkou. Na počítačovom kurze Access pokročilý sa oboznámite s tvorbou a s používaním zložitejších dotazov, -osvojíte si postupy na tvorbu efektívnych a užívateľsky príjemných formulárov a zostáv, vrátane nadštandardných ovládacích prvkov a grafov, -naučíte sa vytvárať parametrické zostavy, ktoré sa budú dynamicky generovať podľa aktuálneho nastavenia vo formulári, -zoznámite sa s makrami, naučíte sa vytvárať a vhodne používať rôzne akcie makier, -ďalej sa naučíte základné postupy na administráciu a zabezpečenie databáz.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jaroslav Porubský, PhD.
Telefón:+421902904242
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Adresa:Farská 1342/50, 94901 Nitra
Web:ivit.sk
Informácie o spoločnosti:IVIT - Špecialista na firemné a verejné IT vzdelávanie
• firemné IT vzdelávanie v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na Slovensku
• verejné IT školenia - Nitra, Žilina, Bratislava, Košice
 najviac verejných IT školení na Slovensku
 množstvo denných, víkendových a večerných termínov
• konzultácie a odborné poradenstvo v IT
• vytvárame komplexné IT riešenia na mieru našim zákazníkom

IVIT – Váš partner v IT vzdelávaní
Vzdelávacie aktivity:Portfólio: viac ako 100 IT kurzov a školení  MS Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook, VISIO, Project...  Servery, databázy a databázové jazyky: • SQL Server, Windows Server, Project Server, SharePoint Server, Oracle, Access, SQL...  Konštrukčné a grafické programy • AutoCAD LT (2D), Google SketchUP – 3D modelovanie • Adobe Photoshop, Adobe Illustrátor, Adobe InDesign, CorelDraw, GIMP  Programovacie jazyky: C#, Visual Basic.net, ASP.net, PHP, Java...  Tvorba WWW a WEB marketing)... • WordPress, Joomla, HTML & CSC, PHP, JavaScript... • Facebook marketing, LinkedIn – sieť profesionálov, Google Adwords IVIT – Váš partner v IT vzdelávaní