pozadie
Posledná zmena: 20.05.2019

Kurz Akadémia Hoteliera

Názov modulu:Manažment hotelovej a gastronomickej prevádzky
Miesto realizácie kurzu:Miesto konania kurzu Bratislava Aston Business Hotel , Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):1100 EUR
Popis akreditácie:Manažment hotelovej a gastronomickej prevádzky 3578/2018/26/1
Dátum vydania akreditácie:20.04.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent kurzu dokáže vhodne odporučiť hotelové a reštauračné služby. Vie riešiť problémové a stresové situácie vzhľadom k prostrediu hotela, dokáže obhájiť cenu produktu v pomere ku kvalite. Vie pracovať v nadštandardnom prostredí hotela, má rozvinuté manažérske zručnosti, motivačné schopnosti. napr. ako vhodne motivovať zamestnancov. Získa vedomosti, ako odborne posúdiť náročnosť práce jednotlivých profesií v hoteli / v reštaurácii, ako realizovať víziu hotela, ako dosiahnuť maximalizáciu tržieb optimálnou kombináciou rôznych prvkov, alebo ako zabezpečiť optimálny cash flow zariadenia. Je schopný manažovať personál kuchyne a reštaurácie. Vie zostaviť marketingovú stratégiu s nižšími vstupnými nákladmi a vyššou efektivitou. Vie sa orientovať v rôznych marketingových oblastiach: v online marketingu, na sociálnych sieťach, email marketingu, vizuálnom marketingu, reputačnom manažmente.
Organizačné údaje o kurze:Kurz prebieha 10 dni, dva dni v mesiaci, počas pracovného týždňa celkom 5 mesiacov v Bratislave v Aston Business Hoteli.
Poznámka k termínu realizácie:termin upresníme podľa počtu prihlásených
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Iveta Pupisova
Telefón:+421905417644
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Akadémia hoteliera
Adresa:Racianska 95, 83102 Bratislava Nove Mesto 3
Informácie o spoločnosti:Akadémia hoteliera -vzdelávacia inštitúcia poskytujúca kurzy pre praovníkov v hotelierstve, lektormi z praxe. Inštitúcia poskytujúca aj akreditovaný kurz ministerstvom školstva Manažment hotelovej a gastronomickej prevádzky.
Vzdelávacie aktivity:GASTROMANAZMENT ,ONLINE MARKETING, AKO SA STAT PARTNEROM HOSTA, AKO SA STAT DOBRYM MANAZEROM V HOTELIERSTVE, AKO UPLATINIT LEADERSHIP V HOTELIERSTVE, REVENUE MANAGEMENT