pozadie
Posledná zmena: 15.05.2019

Kurz Kritické myslenie

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):49 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľom odborného seminára je priblížiť účastníkom čo je kritické myslenie a kde všade by sme ho mali využívať, aby sme sa nestali obeťou manipulácie.
Organizačné údaje o kurze:• Čo je kritické myslenie
• Prečo je kritické myslenie dôležité a ako sa prejavuje
• Vzťah kritického a bežného myslenia
• Spôsobilosti a dispozície na kritické myslenie
• Bariéry kritického myslenia – pojmy a príklady
• Sokratovský dialóg ako nástroj kritického myslenia
• Rozbor situácií, kedy si často krát ani neuvedomujeme, že kriticky nemyslime, ako: Backfire effect, Sebautvrdzovanie, Synchronicita, Argument z neznalosti, ...
Dátum realizácie:18.06.2019 Poznámka k termínu realizácie:18.06.2019 (15.00-19.15 hod.)
Rozsah kurzu:5 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:+421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava