pozadie
Posledná zmena: 06.10.2020

Kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov v Žiline

Miesto realizácie kurzu:Obvodné stavebné bytové družstvo
Tulská ulica číslo 33
010 08 Žilina - Vlčince

(partner spol. IVIT)
Kurz sa poskytuje: Žilina
Cena kurzu (cena s DPH):183.59 EUR (152.99 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:First Minute akcia (zľava za skoré prihlásenie sa) - platí pre decembrový termín pri prihlásení sa do 27.11.2020
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Dvojdňový počítačový kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov sa venuje modelovaniu a simulácii reálnych ekonomických situácií v prostredí programu MS Excel.
Riešením prípadových štúdií pomáha riešiť problémy a úlohy, s ktorými sa firemní ekonómovia, účtovníci, obchodníci a tiež manažéri vo svojej praxi stretávajú.
Organizačné údaje o kurze:Organizačné informácie:
rozsah školenia: 2 dni / 16 vh
• štandardný čas výučby: od 8:30 do 15:45 hod.
vrátane 45 min. obedňajšej prestávky a dvoch 15 min. prestávok
• vh = vyučovacia hodina = 45 min.
» pri firemných školeniach prispôsobíme čas, rozsah i obsah výučby
vaším prevádzkovým podmienkam
Dátum realizácie:09.12.2020 Poznámka k termínu realizácie:09.-10.12.2020
Ďalšie plánované termíny:
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:IT kurz Excel pre ekonómov a účtovníkov je určený pre všetkých, ktorí si chcú uľahčiť a zefektívniť tvorbu analýz a podporiť rozhodovanie s využitím nástrojov Excelu, ktorí potrebujú získať údaje z rôznych ekonomických aplikácií (napr. programov pre spracovanie účtovníctva, financií a pod.) a ďalej ich spracovávať pre interné použitie v aplikácii Excel. Určený je tiež pre všetkých tých, ktorí si radi rozšíria obzor, prípadne hľadajú zjednodušenie svojich analýz a postupov. Vyžadujú sa užívateľské znalosti práce s programom v MS Excel na stredne pokročilej úrovni (predpokladá sa, že záujemca o dané školenie už nemá problém s tvorbou a úpravou tabuliek v Exceli, ovláda tvorbu vzorcov i funkcií a pozná tiež základné princípy práce s kontingenčnými tabuľkami). Na počítačovom kurze Excel pre ekonómov a účtovníkov si riešením prípadových štúdií z oblasti ekonomiky a financií osvojíte nástroje a funkcie potrebné pre zvládnutie efektívnej analýzy dát, pre ich efektívne a prehľadné prezentovanie a tiež pre zvládnutie tvorby zložitejších modelov a prehľadov.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jaroslav Porubský, PhD.
Telefón:+421902904242
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.
Adresa:Farská 1342/50, 94901 Nitra
Web:ivit.sk
Informácie o spoločnosti:IVIT - Špecialista na firemné a verejné IT vzdelávanie
• firemné IT vzdelávanie v priestoroch zákazníkov kdekoľvek na Slovensku
• verejné IT školenia - Nitra, Žilina, Bratislava, Košice
 najviac verejných IT školení na Slovensku
 množstvo denných, víkendových a večerných termínov
• konzultácie a odborné poradenstvo v IT
• vytvárame komplexné IT riešenia na mieru našim zákazníkom

IVIT – Váš partner v IT vzdelávaní
Vzdelávacie aktivity:Portfólio: viac ako 100 IT kurzov a školení  MS Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook, VISIO, Project...  Servery, databázy a databázové jazyky: • SQL Server, Windows Server, Project Server, SharePoint Server, Oracle, Access, SQL...  Konštrukčné a grafické programy • AutoCAD LT (2D), Google SketchUP – 3D modelovanie • Adobe Photoshop, Adobe Illustrátor, Adobe InDesign, CorelDraw, GIMP  Programovacie jazyky: C#, Visual Basic.net, ASP.net, PHP, Java...  Tvorba WWW a WEB marketing)... • WordPress, Joomla, HTML & CSC, PHP, JavaScript... • Facebook marketing, LinkedIn – sieť profesionálov, Google Adwords IVIT – Váš partner v IT vzdelávaní