pozadie
Posledná zmena: 12.04.2019

Kurz Asistent úradného veterinárneho lekára - preškolenie

Miesto realizácie kurzu:Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
97411 Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Poznámka k cene:bezplatne pre členov SZV
Popis akreditácie:2668/2019/26/2
Dátum vydania akreditácie:25.02.2019
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Asistent úradného veterinárneho lekára - preškolenie
Organizačné údaje o kurze:Prihlásenie e-mail: [email protected]
Rozsah kurzu:10 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Pavel Fiľo
Telefón:+421905153747
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Stredná odborná škola
Adresa:Pod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica