pozadie
Posledná zmena: 25.06.2019

Kurz Bezplatné školenie Práca s počítačom - Digitálne zručnosti: ECDL Base

Miesto realizácie kurzu:Gemerská 3, 04011 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Poznámka k cene:pre účastníkov evidovaných na úrade úráce je školenie bezplatné
Získaný certifikát:Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie je zamerané na oblasť základnej digitálnej gramotnosti podľa medzinárodného štandardu ECDL Base. Jeho cieľom je nadobudnutie základných IT zručností na úrovni začínajúceho používateľa, ako aj prehĺbenie a rozšírenie poznatkov na úrovni bežného používateľa. Obsahová náplň je zameraná na prácu s počítačom, internetom, bežnými kancelárskymi aplikáciami (Microsoft Word na spracovanie textu a Microsoft Excel na prácu s tabuľkami). Školenie má rozsah 84 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 12 celodňových stretnutí, vedených kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami. Skupina bude mať max 12 účastníkov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity. Súčasťou školenia je aj certifikácia ECDL Base.

Obsah školenia:

1. Základy práce s počítačom Počítače a zariadenia Pracovná plocha, ikony, nastavenia Výstupy Správa súborov Siete Bezpečnosť a ochrana zdravia

2. Základy práce online Pojmy z oblasti prezerania webu Prezeranie webových stránok Informácie z webových stránok Základné pojmy z komunikácie Používanie elektronickej pošty (e-mailu)

3. Spracovanie textu (Microsoft Word) Používanie aplikácie Tvorba dokumentu Formátovanie Objekty Hromadná korešpondencia Príprava výstupov

4. Tabuľkový kalkulátor (Microsoft Excel) Používanie aplikácie Bunky Práca s pracovnými hárkami Vzorce a funkcie Formátovanie Grafy Príprava výstupov
Organizačné údaje o kurze:Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie, ktorý sú evidovaní na úrade práce. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie.
Školenie má rozsah 84 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami pri počítači.
Dátum realizácie:08.07.2019 Poznámka k termínu realizácie:Predpokladané ukončenie kurzu je 27.07.2018.
Pre aktuálne informácie o termíne školenia nás kontaktujte.
Rozsah kurzu:84 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Peter Hrobák
Telefón:+421917249883
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ELCT, s.r.o.
Adresa:Gemerská 3, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Ponúkané služby:
• Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
• Certifikácia zručností v oblasti informačných technológií, financií, zdravotníctva a osobnostných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Android ATC, Certiport, ECDL a Eco-C®.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:
• Linux LPI
• Android ATC
• Cisco

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.
Vzdelávacie aktivity:Ponuka kurzov ZÁKLADNÉ KURZY: • Práca s počítačom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint • Pokročilé využitie počítača • Komunikačné a sociálne zručnosti • Angličtina pre administratívu ŠPECIALIZOVANÉ IT KURZY vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka. • Expert počítačových sietí • Junior SAP administrátor • Programátor – Developer Java • Správca systémov Linux • IT angličtina