pozadie
Posledná zmena: 29.11.2019

Kurz Cisco sieťové technológie - Modul - CCNA1 - Úvod do sietí / aj cez projekt KOMPAS+ / ZADARMO

Miesto realizácie kurzu:Univerzitné Centrum Košice s.r.o.
Napájadlá 18
040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Úvod do sietí je pre sieťových špecialistov prvým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na Cisco Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA1 zoznamuje študentov so základnými pojmami v sieťových technológiách. Okrem toho samozrejme pomáha študentom pri rozvíjaní zručností potrebných pre navrhovanie a realizáciu malých sietí.
Organizačné údaje o kurze:Možnosť absolvovať vzdelávanie ZADARMO cez projekt KOMPAS+ v rámci úradu práce. Podmienka je byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Dátum realizácie:13.01.2020 Poznámka k termínu realizácie:Začiatok a ukončenie kurzu : 13.1.2020 - 24.1.2020
Rozsah kurzu:90 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Anna Kakarová
Telefón:+421908913884
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzitné Centrum Košice s.r.o.
Adresa:Napájadlá 18, 040 12 Košice