pozadie
Posledná zmena: 15.04.2019

Kurz Akreditované vzdelávanie CISCO sieťové technológie

Názov modulu:CCNA Kompozícia
Miesto realizácie kurzu:Napájadlá 18, 040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz ZDARMA prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Popis akreditácie:POA:3524/2017/18/1
Dátum vydania akreditácie:28.02.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz pripravuje študenta, aby dokázal úspešne inštalovať, prevádzkovať a opravovať sieť. Získa vedomosti a skúsenosti ohľadom fungovania dátových sietí IP, technológií prepínania v sieťach LAN, protokolu IPv4 a IPv6 technológií smerovania IP, bezpečnosti sieťových zariadení a základy pri riešení problémov v dátových sieťach, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. U kandidátov overuje vedomosti a skúsenosti, ktoré sú nutné k úspešnej inštalácii, prevádzke a odstraňovania problémov v sieťach malej až stredne veľkej podnikovej pobočke.

Školenie pripravuje študenta na pracovné pozície ako je napríklad Network Administrator, Technik počítačových sietí.
Organizačné údaje o kurze:Začiatok a ukončenie kurzu : 6.5.2019 - 4.7.2019
Dátum realizácie:06.05.2019 Poznámka k termínu realizácie:Ohľadom ďalších doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať na uvedenom mobilnom čísle alebo e-mailom.
Rozsah kurzu:360 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Anna Kakarová
Telefón:+421557289758
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PC SOFIS s.r.o.
Adresa:Napájadlá 18, 040 12 Košice - Nad jazerom