pozadie
Posledná zmena: 15.09.2020

Kurz Scrum Developer - agilná metóda riadenia projektov

Miesto realizácie kurzu:Miesto kurzu upresníme.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):702 EUR (585.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie Scrum Developer Certified (SDC) je určené pre členov vývojových tímov SCRUM, prípadne aj pre ostatné - Non-core roly projektov riadených systémom Scrum. Školenie je realizované ako prezenčné a trvá 2 dni.

Metodika Scrum je určená hlavne do prostredia, ktoré sa dynamicky mení, kde sa realizujú časté zmeny a kde sú užívatelia aktívne zapojení do práce na projekte. Metodika Scrum pochádza z rodiny Agilných metód riadenia a spolieha sa viac na ľudí a interakcie medzi nimi, ako na presné plánovanie a manažérske nástroje.

Účastníci:
Účastníci kurzu pracujú počas školenia s pracovnými zošitmi. Kurz sa realizuje ako skutočný Scrum projekt, simulujú sa "Sprinty" (cykly Scrum projektu), práca so Scrumboard (pracovnou tabuľou) a praktickými "hrami" sa simulujú jednotlivé činnosti na skutočnom Scrum projekte.

Počas školenia sa preberie kompletná teória, teda Princípy, Aspekty, Fázy (Phases) a Procesy.

Účastníci sa dozvedia viac o roliach v projektových tímoch, akým spôsobom sa tvoria "User Stories", ako sa rozdeľujú na úlohy (Tasks), akým spôsobom prebiehajú jednotlivé mítingy, ako prebieha plánovanie Scrum projektov, riadenie rizík a zmien, ako sa preberajú hotové produkty a podobne.

Po ukončení kurzu môžu účastníci realizovať skúšku SDC (Scrum Developer Certified). Záverečná skúška sa realizuje výlučne elektronicky a cena za realizovanie skúšky nie je zahrnutá v cene kurzu.
Certifikát:
Po ukončení uvedeného školenia môžete získať certifikát Scrum Developer Certified (SDC). Certifikačnú skúške si musíte objednať samostatne, nie je súčasťou ceny. Školiteľ vám dodá všetky potrebné informácie na absolvovanie skúšky. V prípade, že záverečný test nezvládnete, máte môžnosť ho opakovať.

Študijné materiály
Účastníci školenia dostávajú pracovné zošity, v ktorých sa nachádza skrátený výber z metodiky a s týmito zošitmi aktívne pracujú. Počas školenia majú účastníci k dispozícii praktické pomôcky na riadenie fiktívneho projektu vrátane "Scrumboardu".
Organizačné údaje o kurze:Kurz kombinovanou formou - domáca predkurzová príprava a následne prezenčné školenie.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.

15.-16. október 2020 Bratislava
19. -20. november 2020 Košice
03.-04. december 2020 Bratislava
Rozsah kurzu:16 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jana Gablasová
Telefón:+421915890650
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:INBOX SK s.r.o.
Adresa:Seberíniho 1, 82103 Bratislava