pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Kurz ruského jazyka pre seniorov

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):99.50 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahom kurzu sú témy, s ktorými sa frekventanti pravidelne stretávajú v bežnom živote – moja rodina, priatelia, voľný čas, práca, cestovanie, nakupovanie, šport, lekár. Študenti sa naučia konverzovať na témy: život v meste, dom a bývanie, príroda. Zaujímavou témou v tomto kurze je aj kultúra a turistické atrakcie Ruska. Študenti si precvičia zásady výslovnosti v ruštine a ruskej abecedy, jednoduché písomné formy – oznámenie, pozvánka, súkromný a oficiálny list. Okrem práce s učebnicou budú študenti vzdelávaní i formou doplnkového čítania umeleckej literatúry, publicistiky, kinematografie.
Organizačné údaje o kurze:Cieľom jazykového kurzu je zopakovať a zlepšiť jazykové znalosti z ruského jazyka a naučiť sa konverzovať o základných témach každodenného života.
Dátum realizácie:04.03.2019 Poznámka k termínu realizácie:4.3. - 27.5.2019
(Pondelok: 09.30 - 11.00)
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/kurz-ruskeho-jazyka-pre-seniorov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Dana Havranová
Telefón:+421 2 50 11 77 22
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava