pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Kurz ruského jazyka pre začiatočníkov

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):105 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Témy:
predstavovanie
pozdravy
rodina
profesia
národnosť a štáty
škola a školské predmety
ročné obdobia
počasie
nakupovanie a obchody
jedlo
voľný čas
šport
Organizačné údaje o kurze:Cieľom jazykového kurzu je naučiť sa základy ruského jazyka, osvojiť si zásady výslovnosti v ruštine a naučiť sa ruskú abecedu.
Dátum realizácie:05.03.2019 Poznámka k termínu realizácie:05.03. - 28.05.2019
Utorok: 17.00 - 18.30
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/cudzie-jazyky/programy/kurz-ruskeho-jazyka-pre-zaciatocnikov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Dana Havranová
Telefón:+421 2 50 11 77 22
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava