pozadie
Posledná zmena: 23.01.2019

Kurz Príprava na prijímaciu skúšku na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického jazyka, kurz

Miesto realizácie kurzu:Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):64 EUR
Poznámka k cene:s DPH
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Získanie základných poznatkov avedomostí potrebných na úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu v Bratislave z anglického ja­zyka
Organizačné údaje o kurze:Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium, ktorí uvažujú prihlásiť sa na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, a majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na prijímaciu skúšku z anglického jazyka.

- Reálie krajín s daným cudzím jazykom
- Gramatické javy úrovne B2
- Analýza cudzojazyčného textu
- Riešenie ukážkových testov
Poznámka k termínu realizácie:raz ročne v júni
Rozsah kurzu:20 h.
Doplňujúce informácie:viac info na https://euba.sk/univerzita/organizacna-struktura-a-pracoviska/utvary-riadene-prorektorom-pre-manazovanie-akademickych-projektov/bratislavska-business-school/1242-priprava-na-prijimaciu-skusku-na-ekonomicku-univerzitu-v-bratislave
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Eva FILUSOVÁ
Telefón:tel. 02/6729 5163
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Ekonomická univerzita v Bratislave
Adresa:Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava