pozadie
Posledná zmena: 17.12.2019

Kurz VYJEDNÁVACIE ZRUČNOSTI PRE NÁKUPCOV A OBCHODNÍKOV

Názov modulu:Odborný seminár
Miesto realizácie kurzu:Novitech Partner s.r.o., Moyzesova 58, 040 01 Košice

Vzdelávacie centrum TeleDom, Timonova 27, 040 01 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):143.00 EUR (119.17 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Podľa dohody s odberateľom
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Cieľ kurzu:

1. Rozvíjať zručnosti nákupcov a obchodníkov pri vyjednávaní
2. Naučiť ako znížiť náklady a zvýšiť zisk firmy
3. Identifikovať potrebne zmeny v nákupe a obchodovaní

Cieľová skupina:

1. Nákupcovia
2. Obchodníci
3. Manažéri v nákupe a obchode

A. Ako zlepšiť prípravu na vyjednávanie
• Získavanie informácií a segmentácia zákazníkov
• Príprava pred vyjednávaním a ako získať pozitívny prístup
• Stanovovanie cieľov (BATNA, metóda O-P-M)
• Stratégia vyjednávania ( WIN-WIN, WIN-LOST, LOST-LOST)
• Príprava argumentov, otázok a zvládanie námietok
• Protokol, taktika, príprava podmienok na vyjednávanie

B. Správnou komunikáciou získať výhody
• Dešifrovanie signálov počas vyjednávania
• Verbálna, vokálna a neverbálna komunikácia
• Aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
• NLP – presvedčovacie vzorce

C. Zvládať taktiky a manipulácie pri vyjednávaní
• Výber taktík vo vyjednávaní
• Manipulatívne techniky ( popis, výhody, nevýhody, použitie )

D. Prečítať typológiu protihráča a využiť ju vo svoj prospech
• Problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať
prejavy)
• Pozičný, kompromisný, principiálny, ústupový, indiferentný vyjednávač

E. Vyriešiť konfliktné situácie počas vyjednávania
• Zásady riešenia konfliktov
• Ako predchádzať konfliktom
• Dvojstupňová metóda riešenia konfliktu

F. Správne rokovať o cene
• Zóna dohody a pravidla pri vyjednávaní
• Analýza cenového rozhovoru
• Informácie 2+1+1

Metodika:

Nácvik reálneho vyjednávania, výklad, riešenie individuálnych a tímových úloh, práca v skupinách, riešenie modelových situácií z reálnej praxe, simulácia vyjednávania, testy na zručnosti a schopnosti účastníkov, prípadové štúdie.
Organizačné údaje o kurze:Kurz zahŕňa:

• Lektorské služby
• Študijný materiál
• Vydanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu
Dátum realizácie:26.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:Vyhlásené termíny:

26.09.219 - 27.09.2019
01.10.2019 - 02.10.2019
22.10.2019 - 23.10.2019

Podľa dohody s odberateľom
Rozsah kurzu:14 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Zuzana Dubovecká, Ing. Ľudovít Korotnoky
Telefón:+421553274428;+421553274402
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:TeleDom - Vzdelávacie centrum / Novitech Partner s.r.o. , Košice
Adresa:Moyzesova 58, 040 01 Košice
Informácie o spoločnosti:Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.
Vzdelávacie aktivity:Organizujeme semináre a školenia, ktoré sú zamerané na skvalitňovanie znalostí účastníkov v týchto oblastiach: A. Rozvojové schopnosti B. Kolaboračné schopnosti C. Profesijné semináre D. Jazykové kurzy E. Počítačové kurzy F. TeleDom Education G. Konferencie a fóra