pozadie
Posledná zmena: 11.02.2019

Kurz Predaj sa !

Názov modulu:kurz
Miesto realizácie kurzu:Power Coaching s.r.o., Bratislava, Mierová 56
Kurz sa poskytuje: Bratislavský kraj
Cena kurzu (cena s DPH):220 EUR (183.33 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Biznis Coaching pre jednotlivcov alebo firmy.

Obchodnícke zručnosti, sebaisté vystupovanie, získanie si klientov, úspešné vyjednávanie, argumentácia a schopnosť presvedčiť, využitie námietok a sťažností vo svoj prospech, vedieť povedať nie, schopnosť predať a schopnosť „predať sa“. Získajte všetky zručnosti a kompetencie a buďte sebaistý v tom, čo robíte! Vytvorte alebo rozšírte svoju klientelu, staňte sa pre nich jedinečným vo svojom obore!

Obsah kurzu:
- Obchodnícke zručnosti
- Ako predať

- Ako získať a udržať si klientelu

- Vytvorenie vzťahu s klientom
- Inovačné trendy v obchodovaní - ktoré poskytnú konkurenčnú výhodu oproti štandardne školeným obchodníkom

- Argumentácia a schopnosť presvedčiť

- Negociácia - techniky vyjednávania

- Ako využiť námietky, reklamácie, sťažnosti vo svoj prospech

- Modelové situácie v praxi

Absolvent získa certifikát spoločnosti Power Coaching.
Organizačné údaje o kurze:Dátum a čas: 29.03.2019, 08:00 - 16:00 hod.
Miesto: Power Coaching s.r.o., Bratislava, Mierová 56
Dátum realizácie:29.03.2019
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Power Coaching s.r.o.
Telefón:+421948168011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Power Coaching s. r. o.
Adresa:Mierová 56, 83152 Bratislava