pozadie
Posledná zmena: 12.12.2019

Kurz JAZYKOVÁ ŠKOLA

Miesto realizácie kurzu:3. POSCHODIE

Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Cena kurzu (cena s DPH):125.00 EUR
Poznámka k cene:možnosť splátok, preplatenie REPAS
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:všeobecný kurz anglického resp. nemeckého jazyka
Organizačné údaje o kurze:vyučovanie 2 x týždenne po 2 VH resp. podľa dohody
Dátum realizácie:20.01.2020
Rozsah kurzu:50 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Jana Šimová, MBA
Telefón:+421 911 454 254
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA s.r.o.
Adresa:Bakalárska 2, 97101 Prievidza
Informácie o spoločnosti:vzdelávacia inštitúcia venujúca sa ďalšiemu vzdelávaniu
Vzdelávacie aktivity:rekvalifikačné, jazykové, počítačové kurzy a odborné školenia