pozadie
Posledná zmena: 17.01.2019

Kurz ÚČTOVNÍK

Miesto realizácie kurzu:3. POSCHODIE

Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Kurz sa poskytuje: Trenčiansky kraj
Cena kurzu (cena s DPH):680.00 EUR
Poznámka k cene:možnosť splátok, preplatenie REPAS
Popis akreditácie:Modulový kurz modul: PODVOJNÉ účtovníctvo = 120 hodín modul: JEDNODUCHÉ účtovníctvo = 80 hodín modul: MZDOVÉ účtovníctvo = 40 hodín modul: Automatizované spracovanie účtovných záznamov = 32 hodín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 813 30 Bratislava 3604/2018/115/1
Dátum vydania akreditácie:28.11.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent modulu má odborné znalosti, zručnosti a kompetencie z oblasti podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva na počítači. Je schopný samostatne účtovať bežné účtovné operácie. Pozná a ovláda príslušné zákonné normy týkajúce sa vedenia účtovníctva ako Zákon o účtovníctve, postupy účtovania pre podnikateľov a ďalšie súvisiace predpisy.
Organizačné údaje o kurze:kurz prebieha podľa dohody účastníkov
Dátum realizácie:18.02.2019
Rozsah kurzu:272 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Jana Šimová, MBA
Telefón:+421 911 454 254
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA s.r.o.
Adresa:Bakalárska 2, 97101 Prievidza
Informácie o spoločnosti:vzdelávacia inštitúcia venujúca sa ďalšiemu vzdelávaniu
Vzdelávacie aktivity:rekvalifikačné, jazykové, počítačové kurzy a odborné školenia