pozadie
Posledná zmena: 11.01.2019

Kurz KOZMETIK - KOZMETIČKA

Miesto realizácie kurzu:3. poschodie

Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Kurz sa poskytuje: Prievidza
Cena kurzu (cena s DPH):810.00 EUR
Poznámka k cene:možnosť splátok, preplatenie REPAS
Popis akreditácie:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 813 30 Bratislava 3604/2018/91/1
Dátum vydania akreditácie:25.09.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základné pravidlá kozmetickej starostlivosti. Ovláda práce podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi v oblasti kozmetických služieb. Pozná prevádzkový poriadok. Má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre kvalifikovanú prácu v oblasti kozmetických služieb.
Organizačné údaje o kurze:vyučovanie prebieha podľa dohody skupiny účastníkov
Dátum realizácie:07.02.2019
Rozsah kurzu:450 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Jana Šimová, MBA
Telefón:+421 911 454 254
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AKADÉMIA VZDELÁVANIA PRIEVIDZA s.r.o.
Adresa:Bakalárska 2, 97101 Prievidza
Informácie o spoločnosti:vzdelávacia inštitúcia venujúca sa ďalšiemu vzdelávaniu
Vzdelávacie aktivity:rekvalifikačné, jazykové, počítačové kurzy a odborné školenia