pozadie
Posledná zmena: 13.08.2019

Kurz Budovanie vlastnej značky

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):49 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahová náplň:

• Princíp jedinečnosti

• Hodnotový systém a poslanie

• Vízie a ciele

• Logo, slogan, dizajn ako základné komunikačné prvky

• Interakcia s prostredím

• Produktová línia

• Definovanie stratégie

• Marketing
Organizačné údaje o kurze:Cieľom vzdelávania je spoznať:
• to, čo najlepšie vystihne vašu jedinečnosť
• čo všetko si vyžaduje účinný branding, čiže proces budovania firemnej značky
• ako čo najefektívnejšie zhmotniť vlastnú úspešnú značku
Poznámka k termínu realizácie:(16:00 - 19:30 hod.)
Rozsah kurzu:4 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:+421 2 50 11 77 02
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava