pozadie
Posledná zmena: 17.01.2019

Kurz RE-PAS/KOMPAS+ Riešenie konfliktov v pracovnom tíme

Miesto realizácie kurzu:Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie, Mládežnícka 20, Dolný Kubín

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, sv. Alžbety, Tatranská 5, Banská Bystrica
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Cena kurzu (cena s DPH):450 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie je zamerané na rozšírenie osobnostných kompetencií potrebných v pracovnom prostredí. Cieľom školenia je pomôcť účastníkovi zlepšiť svoje komunikačné a sociálne zručnosti a tiež naučiť sa postupy a metódy zvyšovania svoje pracovnej produktivity. Obsahová náplň školenia je zameraná na princípy úspešnej komunikácie, a riešenie medziľudských konfliktov a pracovných konfliktov. Tiež školenie zamerané na stratégiu riešenia konfliktov a na ich predchádzanie.
Organizačné údaje o kurze:kolenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov, ktorí majú záujem získať výhodu na trhu práce prostredníctvom rozvoja svojich osobnostných kompetencii. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie. Vhodné sú akékoľvek predošlé skúsenosti s pracovným prostredím (pracovný úväzok, brigáda atď.). Školenie má rozsah 60 hodín, je organizované intenzívnou prezenčnou formou v podobe 8 celodňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný analýzou modelových situácií a interaktívnymi diskusiami. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
Dátum realizácie:07.01.2019
Rozsah kurzu:60 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:doc. PhDr. Daniela Bachyncová Giertliová, PhD.
Telefón:+421915893292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie
Adresa:Vyšnokubínska 269/149, 02601 Dolný Kubín
Informácie o spoločnosti:Sme občianske združenie v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pracujeme na sociálnom rozvoji komunity, skupiny a jednotlivca. Orientujeme sa na komunikáciu, sebarozvoj a riešenie konfliktov.
Vzdelávacie aktivity:vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj osobnosti, motiváciu, sebarozvoj a komunikačné zručnosti