pozadie
Posledná zmena: 29.11.2018

Kurz Kouč 104 hod. so zľavou 25%

Miesto realizácie kurzu:Bratislava 30.3.2019 - 31.3.2019
Banská Bystrica 27.4.2019 - 28.4.2019
Košice 24.5.2019 - 25.5.2019
Bratislava 14.6.2019 - 25.6.2019
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):3075 EUR (2.562.50 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1. Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.
Dátum vydania akreditácie:14.10.2014
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:AKREDITOVANÝ KURZ KOUČ 104 hod.
Spoločnosť Power Coaching s.r.o. Vám prináša 11-dňový Kurz KOUČ v rozsahu 104 hodín, jediný akreditovaný kurz tohto druhu na Slovensku.

CERTIFIKÁCIA
Kurz KOUČ 104 hodín je Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ a jediným kurzom na Slovensku tohto druhu s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF:
Master Certified Coach (MCC)
Professional Certified Coach (PCC)
Associate Certified Coach (ACC)
PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je okrem profesie kouča (interní aj externí, súčasní aj budúci), vhodný taktiež pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, napr. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), učitelia a pod.
- kurz prebieha v slovenskom jazyku, prezenčnou formou
- účastník nemusí spĺňať žiadne špeciálne požiadavky
- minimálny počet účastníkov: 5

OBSAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH
Cena do 31.12.2018: 3075,- Eur s DPH
Cena pre študentov psychológie: 2870,- Eur s DPH
Možnosť využitia programov: Repas + (popr. iných aktuálnych)

V CENE:
- Osvedčenie MŠVVaŠ SR
- Certifikát ICF/International Coach Federation
- 2 roky účasti na kurze v prípade záujmu o zopakovanie si
- 1x menotoring
- Manuál
- písacie potreby, blok, pomôcky
- občerstvenie


Termíny kurzu:
počas roka 2019
presné termíny zverejníme v 11/2018
kurzy budú prebiehať v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice


Ďalšie informácie o kurze:

https://www.youtube.com/watch?v=QzguYrqeKhY&t=4s
https://www.coaching-poradna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-absolventky/
https://www.coaching-poradna.sk/koucing-radit-ci-neradit/
https://www.youtube.com/watch?v=BVTbkwKBmw8
https://www.youtube.com/watch?v=xurzvkDNGOs
Organizačné údaje o kurze:Cena kurzu: 4100,- Eur s DPH
Cena do 31.12.2018: 3075,- Eur s DPH
Cena pre študentov psychológie: 2870,- Eur s DPH
Možnosť využitia programov: Repas + (popr. iných aktuálnych)

V CENE:
- Osvedčenie MŠVVaŠ SR
- Certifikát ICF/International Coach Federation
- 2 roky účasti na kurze v prípade záujmu o zopakovanie si
- 1x menotoring
- Manuál
- písacie potreby, blok, pomôcky
- občerstvenie


Termíny kurzu:
počas roka 2019
presné termíny zverejníme v 11/2018
kurzy budú prebiehať v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice


Ďalšie informácie o kurze:

https://www.youtube.com/watch?v=QzguYrqeKhY&t=4s
https://www.coaching-poradna.sk/kurz-kouc-104-ocami-jeho-absolventky/
https://www.coaching-poradna.sk/koucing-radit-ci-neradit/
https://www.youtube.com/watch?v=BVTbkwKBmw8
https://www.youtube.com/watch?v=xurzvkDNGOs
Rozsah kurzu:104 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Silvia Langermann, ACC
Telefón:+421948168011
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Power Coaching s. r. o.
Adresa:Mierová 56, 83152 Bratislava