pozadie
Posledná zmena: 23.10.2018

Kurz Kancelárske programy pre pokročilých

Miesto realizácie kurzu:Vilová 2, Bratislava a J.M. Hurbana 4, Žilina
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Žilina
Poznámka k cene:účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ciele kurzu:
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s pokročilejšími aplikáciami v počítači, ktoré môžu využiť počas bežných pracovných úlohách. Kurz je zameraný na prácu s prezentačnou aplikáciou pre účely vytvorenia základnej prezentácie s využitím možností zmeny textu, grafických objektov a animácií; na prácu s obrázkami a grafikou. Počas kurzu sa účastník oboznámi aj so základnými bezpečnostnými zásadami v súvislosti s prácou na PC a v online prostredí. Kurz je takisto zameraný na kancelárske programy od spoločnosti Google ako sú dokumenty, tabuľky, prezentácie a tvorba formulárov. V kurze sa zameriame na prierez najdôležitejších a praktických funkcionalít v porovnaní s kancelárskymi programami Microsoft Office.

Obsahová náplň:
Príprava a finálna úprava pútavej a presvedčivej prezentácie prostredníctvom programu Microsoft Powerpoint.
Úprava obrázkov a fotiek pre rozličné pracovné činnosti a ich použitie v kancelárskych programoch
Bezpečnosť pri práci s počítačom a v online prostredí: ako chrániť svoje a zverené údaje
Ďalšie kancelárske programy od spoločnosti Google v porovnaní s programami MS Office
Tvorba dokumentov cez Google Docs
Najdôležitejšie funkcie Google Sheets – tabuľkového kalkulátora
Tvorba prezentácie pomocou Google Slides
Vytváranie online dotazníkov v Google Forms
Zdieľanie obsahu cez Google Drive
Organizačné údaje o kurze:Termíny
Bratislava: 11. 12. 2018, 15. 1. 2019 a 5. 3. 2019
Žilina: 27. 11. 2018, 22. 1. 2019 a 12. 3. 2019

Trvanie:
3 mesiace (3 x 1 deň v mesiaci)
Dátum realizácie:27.11.2018
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:Upozorňujeme, že nárok na bezplatné absolvovanie kurzu majú iba: - dospelí ľudia s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja - dospelí ľudia s miestom výkonu svojej práce mimo Bratislavského kraja. Viac informácií http://www.megaeducation.sk/projects/ako-sa-prihlasit/.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:+421 918 329 305
+421 918 919 336
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy