pozadie
Posledná zmena: 23.10.2018

Kurz Kancelárske programy pre mierne pokročilých

Miesto realizácie kurzu:Vilová 2, Bratislava a J.M. Hurbana 4, Žilina
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Žilina
Poznámka k cene:účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ciele kurzu:

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníka so základnými vedomosťami potrebnými k jednoduchej práci s počítačom. Kurz je zameraný na prácu s textovým procesorom na základnej úrovni, na prácu s dôležitými nástrojmi tabuľkového kalkulátora. Zároveň je cieľom kurzu naučiť účastníka bežnej orientácii v online prostredí so zameraním sa na základné úkony pri prezeraní webových stránok a využívaní elektronických správ.

Obsahová náplň:

Základné informácie k balíku MS Office
Úvod do MS Word: základná práca s textom, formátovanie, využitie grafiky a obrázkov, konečná úprava dokumentu a tlač
Ako na jednoduché a efektívne tabuľky v MS Excel
Základná tvorba a úprava tabuľky, základné vzorce, grafy a tlač v MS Excel
Práca v online prostredí: základné funkcie webových prehliadačov
Najpoužívanejšie služby a produkty spoločnosti Google: práca s elektronickou poštou, organizovanie a správa udalostí prostredníctvom kalendára, tvorba a priradenie úloh pomocou Google Tasks, online komunikácia (textová, hlasová a video komunikácia) prostredníctvom Google Hangouts.
Ďalšie kancelárske programy od spoločnosti Google v porovnaní s programami MS Office: tvorba dokumentov, formulárov, dotazníkov, prieskumov,
Zdieľanie a správa súborov prostredníctvom Google Drive.
Organizačné údaje o kurze:Termíny
Bratislava: 10. 12. 2018, 14. 1. 2019 a 4. 3. 2019
Žilina: 26. 11. 2018, 21. 1. 2019 a 11. 3. 2019

Trvanie:
3 mesiace (3 x 1 deň v mesiaci)
Dátum realizácie:26.11.2018
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:Upozorňujeme, že nárok na bezplatné absolvovanie kurzu majú iba: - dospelí ľudia s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja - dospelí ľudia s miestom výkonu svojej práce mimo Bratislavského kraja. Viac informácií http://www.megaeducation.sk/projects/ako-sa-prihlasit/.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:+421 918 329 305
+421 918 919 336
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy