pozadie
Posledná zmena: 23.10.2018

Kurz Kurzy anglického jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých v Bratislave

Miesto realizácie kurzu:Vilová 2, Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurzy sú určené pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Po registrácii Vám zašleme vstupný test, ktorým si overíme Vaše vstupné znalosti. Na základe jeho výsledku Vám navrhneme zaradenie do kurzu.
Organizačné údaje o kurze:Trvanie: 5 mesiacov

Termíny:
každý týždeň, streda, 14.00 – 16.00 (začiatočníci)
každý týždeň, streda, 16.00 – 18.00 (mierne pokročilí)
Dátum realizácie:09.11.2018
Rozsah kurzu:40 h.
Doplňujúce informácie:Upozorňujeme, že nárok na bezplatné absolvovanie kurzu majú iba: - dospelí ľudia s trvalým bydliskom mimo Bratislavského kraja - dospelí ľudia s miestom výkonu svojej práce mimo Bratislavského kraja. Viac informácií http://www.megaeducation.sk/projects/ako-sa-prihlasit/.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mária Pipová
Telefón:+421 918 329 305
+421 918 919 336
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MEGA Education, s. r. o.
Adresa:Na barine 4, 841 03 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Sme slovenská vzdelávacia spoločnosť s 12-ročnou tradíciou s pôsobnosťou na celom území Slovenska so sídlom v Bratislave.

Kladieme dôraz na voľbu atraktívnych tém v spolupráci s renomovanými lektormi, profesionálnu organizáciu a úroveň výučby, i na nadštandardnú starostlivosť o účastníkov rozvojových programov.
Vzdelávacie aktivity:Vzdelávacie programy Zážitkové programy Koučing Poradenstvo v oblasti HR Recruiting Mystery shopping Jazykové vzdelávanie Konferencie a eventy