pozadie
Posledná zmena: 26.09.2018

Kurz Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov

Miesto realizácie kurzu:APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 82109 BRATISLAVA

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 82109 BRATISLAVA
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):24 EUR
Poznámka k cene:Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva, konzultácie zdarma, osvedčenie platné 2 roky.
Popis akreditácie:Národný inšpektorát práce MIPEL, spol. s r.o. (31339077) Bratislava 82109, Prievozská 1 VVZ-0187/15-05.1 05.1 20.10.2015 - MIPEL, spol. s r.o. (31339077) Bratislava 82109, Prievozská 1 VVZ-0186/15-05.2 05.2 20.10.2015
Dátum vydania akreditácie:20.10.2015
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahová náplň

Školenie je 1-dňové /4 vyuč. hodiny/ Prvá časť je určená všeobecne pre §20 - poučený pracovník. Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom - určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci "Zápis o účasti" s podpisom oprávnenej osoby a lektora - revízneho technika s uvedením náplne prednášky.
Organizačné údaje o kurze:V cene je zahrnuté

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva, konzultácie zdarma, osvedčenie platné 2 roky.

Miesto konania

APOLLO KLUB, SÚKENNÍCKA 4, 82109 BRATISLAVA

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4 v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.Obedy pre účastníkov

Reštaurácia Bridge sídli na Súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo klubu v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia.
Dátum realizácie:10.10.2018
Rozsah kurzu:8 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:JANA ZACHOVÁ
Telefón:+421948745454
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:MIPEL, spol. s r. o.
Adresa:Prievozská 1, 821 09 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Naša spoločnosť MIPEL, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 za pomoci skúsených odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti tvorby a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektorov, spolupracujúcich na príprave a realizácii ponúkaných kurzov, školení a konferencií pre elektrotechnikov a revíznych technikov. Sme oprávnená vzdelávacia organizácia so zameraním na kurzy elektrotechnikov, školenia elektrotechnikov, aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov.
Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb podľa vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníkom našich kurzov zabezpečujeme ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.
Vzdelávacie aktivity:1.Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov. 2. Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. 3. Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. 4. Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. 5. Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška 508/2009 Z.z. 6. Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"