pozadie
Posledná zmena: 23.10.2019

Kurz Prípravár pre lakovnícke práce

Miesto realizácie kurzu:Podvysoká 386
Kurz sa poskytuje: Čadca
Cena kurzu (cena s DPH):1152 EUR (960.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. číslo 3588/2018/56/2
Dátum vydania akreditácie:07.07.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Ako prípravár pre lakovnícke práce získate vedomosti a zručnosti týkajúce sa povrchovej úpravy plechov ako je mechanické a chemické odhrdzovanie, odmasťovanie a tmelenie. Naučíme Vás správny postup pri maskovaní motorového vozidla. Následne si osvojíte teoretické i praktické poznatky v oblasti striekania ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Poslednou odbornou témou, ktorej sa budeme venovať počas rekvalifikačného kurzu je brúsenie lakov a čírych lakov, zvolenie správneho brúsneho materiálu, postupy odstraňovania chýb pri brúsení, strojové brúsenie, suché a mokré brúsenie a ostatné činnosti, ktoré ako prípravár pre lakovnícke práce budete potrebovať ovládať vo svojom ďalšom profesijnom živote.
Organizačné údaje o kurze:Záverečná skúška : pozostáva z 2 foriem, a to písomná forma - test a praktická forma - kompletná realizácia prípravy dielu
Pracovné pomôcky: sú bezplatne zabezpečené poskytovateľom kurzu
Strava (obed, občerstvenie): je zabezpečená a hradená poskytovateľom kurzu
Ubytovanie: v prípade potreby Vám zabezpečíme ubytovanie v blízkosti školiaceho centra, cenu za ubytovanie si hradí každý účastník sám
Poznámka k termínu realizácie:Kurz začína vždy pri prihlásení minimálneho počtu uchádzačov
Rozsah kurzu:140 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ladislav Bobek
Telefón:+421918535032
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Laboprofilak s.r.o.
Adresa:Olešná 614, 02352 Olešná
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť poskytujúca rekvalifikačné akreditované kurzy a zároveň poskytujeme autolakovnícke služby
Vzdelávacie aktivity:akreditované rekvalifikačné kurzy v odbore autolakovník a prípravár na lakovnícke práce