pozadie
Posledná zmena: 23.10.2019

Kurz Autolakovník

Miesto realizácie kurzu:Podvysoká 386
Kurz sa poskytuje: Čadca
Cena kurzu (cena s DPH):2040 EUR (1.700.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:kurz možné absolvovať zdarma prostredníctvom úradu práce formou - REPAS
Popis akreditácie:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. číslo 3588/2018/56/1
Dátum vydania akreditácie:06.07.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Počas kurzu získate teoretické poznatky v oblasti základných pojmov v autolakovníctve. Výučba je rozdelená do niekoľkých odborných tém, ktoré najskôr budú vysvetlené teoreticky a následne si vyskúšate získané poznatky i v praxi. V priebehu kurzu si osvojíte a získate vedomosti a zručnosti v oblasti povrchovej úpravy plechov, vyskúšate si montáž a demontáž jednotlivých častí motorového vozidla. Naučíme Vás ako správne maskovať vozidlo. Dôležitou časťou kurzu je zvolenie správnej striekacej techniky, striekanie ochranných a základných náterových látok ako sú plniče, epoxidové základy a iné. Teoreticky i prakticky Vám bude vysvetlené brúsenie a aplikácia krycích a čírych lakov. Niekoľko hodín budeme venovať miešaniu a dolaďovaniu farieb, technológií prístreku a lešteniu karosérií. Nakoľko počas lakovania môže dôjsť i k vzniku chýb či už stekanie, špinky, pomarančový efekt, vysvetlíme a naučíme Vás ako správne postupovať v prípade opravy takejto chyby.
Organizačné údaje o kurze:Záverečná skúška: pozostáva z 2 foriem, a to písomná forma - test a praktická forma - kompletná realizácia lakovania dielu
Pracovné pomôcky: sú bezplatne zabezpečené poskytovateľom kurzu
Strava (obed, občerstvenie): je zabezpečená a hradená poskytovateľom kurzu
Ubytovanie: v prípade potreby Vám zabezpečíme ubytovanie v blízkosti školiaceho centra, cenu za ubytovanie si hradí každý účastník sám
Poznámka k termínu realizácie:Kurz začína vždy pri prihlásení minimálneho počtu uchádzačov
Rozsah kurzu:240 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ladislav Bobek
Telefón:+421918535032
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Laboprofilak s.r.o.
Adresa:Olešná 614, 02352 Olešná
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť poskytujúca rekvalifikačné akreditované kurzy a zároveň poskytujeme autolakovnícke služby
Vzdelávacie aktivity:akreditované rekvalifikačné kurzy v odbore autolakovník a prípravár na lakovnícke práce