pozadie
Posledná zmena: 06.08.2018

Kurz Základy marketingu v obchode

Miesto realizácie kurzu:podľa záujmu účastníkov - Rožňava, Košice
Kurz sa poskytuje: Košický kraj
Poznámka k cene:možné realizovať cez REPAS bezplatne
Popis akreditácie:číslo akreditácie: 3189/2018/46/1
Dátum vydania akreditácie:06.07.2018
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Základné témy
• Spoznávanie zákazníkov
• Výrobky a služby
• Dostupnosť pre zákazníka
• Podpora predaja
Organizačné údaje o kurze:Cieľová skupina:
Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti z marketingu, potrebné pre prácu v oblasti obchodu.

Požadované vstupné vzdelanie:
minimálne stredoškolské vzdelanie

Profil absolventa:
Absolvent vzdelávacieho programu ovláda základnú typológiu zákazníka, vie úspešne komunikovať a zvládať námietky zákazníka. Ovláda základné princípy procesu výmeny tovarov a služieb. Pozná a vie aplikovať základné úlohy marketingu a podpory predaja v praxi.

Forma záverečnej skúšky
písomná: záverečná písomná práca, požadovaná úspešnosť 60%
ústna: obhajoba práce
Poznámka k termínu realizácie:podľa záujmu
Rozsah kurzu:40 h.
Doplňujúce informácie:Vhodné pre pozície ako: predajca, account manažér, maklér, obchodník, obchodný zástupca.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Gubišová
Telefón:+421944182531
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON
Adresa:Slnečná 1662/16, 048 01 Rožňava
Informácie o spoločnosti:Poradensko-vzdelávacia inštitúcia na trhu od roku 2009.
Venujeme sa vzdelávaniu, HR poradenstvu a projektovej činnosti.
Vzdelávacie aktivity:soft skills - prezentačné zručnosti, komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, asertivita a zvládanie konfliktných zákazníkov, stress a self manažment, budovanie multifunkčných tímov, tímová spolupráca, vedenie interview, koučing a mentoring, základy marketingu...