pozadie
Posledná zmena: 22.10.2018

Kurz KURZ SBS - KVALITA - SPOKOJNOSŤ - SPOĽAHLIVOSŤ

Názov modulu:Odborná spôsobilosť pre prácu v SBS
Miesto realizácie kurzu:Zvolenská cesta 14
Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica
Poznámka k cene:Cena dohodou, prostredníctvom projektu RE-PAS - ZDARMA
Popis akreditácie:Rozhodnutie o udelení akreditácie č. PPZ-B-7-005/2015-AKR
Dátum vydania akreditácie:10.12.2015
Získaný certifikát:Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti pre nových uchádzačov o preukaz SBS, pre uchádzačov, ktorí si preukaz SBS obnovujú, ale aj v rámci projektu REPAS.
Organizačné údaje o kurze:Každý účastník kurzu pri jeho nástupe obdrží vlastný študijný materiál v písomnej forme. Pre uchádzačov je pripravené každý deň konania kurzu malé občerstvenie.
Dátum realizácie:29.11.2018 Poznámka k termínu realizácie:Výhodná cena pre obnovovateľov preukazov SBS - na kurz je možné sa prihlásiť 6 mesiacov pred ukončením doby platnosti starého preukazu.
Rozsah kurzu:78 h.
Doplňujúce informácie:Bezplatná právna pomoc počas celej doby trvania preukazu SBS pre uchádzačov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa odbornej prípravy v našom školiacom stredisku.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Renáta Bartošová
Telefón:+421911514328
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:S.B.A. - školiace stredisko, s.r.o.
Adresa:Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica