pozadie
Posledná zmena: 11.06.2019

Kurz Data mining - dolovanie znalostí z databáz

Miesto realizácie kurzu:ACREA CR, spol. s r.o., Krakovská 7, Praha 1
Kurz sa poskytuje: Zahraničie
Cena kurzu (cena s DPH):804 EUR (670.00 EUR bez DPH)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Dataminigové postupy ponúkajú vyťaženie dôležitých vzorov správania z elektronických dát za účelom
ich využitia pre optimálne rozhodovanie. Hoci je paleta dataminingových úloh veľmi pestrá, celý proces
ide zovšeobecniť vďaka štandardnej dataminingovej metodológie CRISP-DM. Kurz prevedie účastníkov
jednotlivými fázami tejto metodológie a predstaví štandardné dataminingové úlohy.

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s úlohami a postupmi data miningu a naučiť ich navrhovať predikčné
postupy. Účastníci sa zoznámia s čiastkovými procedúrami používanými v jednotlivých fázach projektu a
naučia sa tieto procedúry spojovať do zmysluplného riešenia.

Kurz je určený:
Pre analytikov, riešiteľov dataminingových projektov, pracovníkov marketingu, IT špecialistov atď., ktorí sa
chcú zoznámiť s praktickou aplikáciou dataminingových metód a postupov.
Organizačné údaje o kurze:Termín: 21.-23.10.2019, 24 výučbových hodín, od 9:00 do 16:30
Dátum realizácie:21.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:3 dni
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:Program kurzu: • dataminingové úlohy a metodológia CRISP-DM • vizualizácia procesu dolovania informácie z dát • dátový audit a príprava dát • modelovanie a evaluácia riešenia • princípy vybraných modelovacích metód • uvedenie riešení do praxe
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Petra Formánková
Telefón:+420 234 721 422
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ACREA SR
Adresa:Zámocká 30, 811 00 Bratislava
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.
Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.
Vzdelávacie aktivity:VZDELÁVÁME V OBLASTIACH ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú zo štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní i rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát a kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy. Dôraz je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov, čo vedie k efektívnemu uplatneniu získaných znalostí v každodennej praxi. DATA MINING: ponuka zahrňuje tak všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM. MARKETINGOVÉ ANALÝZY: prináša pohľad na zákazníkov pomocou analýzy dát. Výučba sa zameriava na najčastejšie riešenie marketingových úloh ako je segmentácia zákazníkov, nákupné rozhodovanie, price testing, štúdie spokojnosti zákazníkov a ďalšie. SOFTVÉR IBM SPSS: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú tak potreby začínajúcich užívateľov, ako aj užívateľov pokročilých na získanie hlbšieho pohľadu do jednotlivých modulov softvéru, zvládnutie náročnejších postupov a metód alebo na zoznámenie sa s možnosťami automatizácie úloh.