pozadie
Posledná zmena: 18.09.2019

Kurz Akreditovaný kurz : Cisco sieťové technológie ICND1 / aj cez projekt KOMPAS+ / ZADARMO

Názov modulu:ICND1 Prepájanie sieťových zariadení časť 1 (CCNA1 + CCNA2)
Miesto realizácie kurzu:Napájadlá 18, 040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):972 EUR (810.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:POA:3524/2017/18/1
Dátum vydania akreditácie:28.02.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Kurz ICND 1 (obsahuje učivo CCNA1 a CCNA2) pripravuje študenta, aby dokázal úspešne inštalovať, prevádzkovať a opravovať sieť v malej podnikovej pobočke. Počas vzdelávania získa vedomosti a skúsenosti ohľadom fungovania dátových sietí IP, technológií prepínania v sieťach LAN, protokolu IPv4 a IPv6 technológií smerovania IP, bezpečnosti sieťových zariadení a základy pri riešení problémov v dátových sieťach.

Študijný plán je rozložený do 18 stretnutí. Výučba je rozdelená na teoretické vyučovanie a praktické cvičenia na zariadeniach od spoločnosti CISCO.
Študijný plán a rozvrh dní výučby sú poskytnuté v deň začiatku vzdelávania.
Organizačné údaje o kurze:Bližšie informácie na uvedenom tel. čísle.
Možnosť absolvovať aj cez ÚPSVaR v rámci projektu KOMPAS+ zadarmo.
Dátum realizácie:21.10.2019
Rozsah kurzu:180 h.
Doplňujúce informácie:Ohľadom ďalších doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať na uvedenom mobilnom čísle alebo e-mailom.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Anna Kakarová
Telefón:+421557289758
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PC SOFIS s.r.o.
Adresa:Napájadlá 18, 040 12 Košice - Nad jazerom