pozadie
Posledná zmena: 11.06.2019

Kurz Akreditovaný kurz : Cisco sieťové technológie ICND1

Názov modulu:ICND1 Prepájanie sieťových zariadení časť 1
Miesto realizácie kurzu:Napájadlá 18, 040 12 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):972 EUR (810.00 EUR bez DPH)
Popis akreditácie:POA:3524/2017/18/1
Dátum vydania akreditácie:28.02.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Absolvent kurzu získa vedomosti o systéme CISCO IOS a hardvéru. Získa vedomosti týkajúce sa ohľadom fungovania dátových sietí IP, technológií prepínania v sieťach LAN, protokolu IPv4 a IPv6 technológií smerovania IP.
Organizačné údaje o kurze:Bližšie informácie na uvedenom tel. čísle.
Dátum realizácie:01.07.2019
Rozsah kurzu:180 h.
Doplňujúce informácie:Ohľadom ďalších doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať na uvedenom mobilnom čísle alebo e-mailom.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Anna Kakarová
Telefón:+421557289758
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:PC SOFIS s.r.o.
Adresa:Napájadlá 18, 040 12 Košice - Nad jazerom