pozadie
Posledná zmena: 10.01.2019

Kurz Tvorba podnikateľských obchodných modelov CANVAS (alebo stop Hurá optimizmu)

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):139 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Tvorba podnikateľských obchodných modelov
Príprava draftu prvého obchodného modelu
Prípadová štúdiu najúspešnejšieho Obchodného modelu na Slovensku
Vzorové obchodné modely lektora a známych firiem
Video výstupy k téme obchodných modelov CANVAS
Ebook k obchodným modelom
Pracovný zošit k obchodným modelom
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávanie je určené pre:
Tých, ktorí chcú ponúkať hodnotu za peniaze
Obchodníkov, ktorí chcú predávať viac tovarov a služieb
Manažérov, ktorí spúšťajú nový produkt
Produktových manažérov, ktorí riadia životné cykly produktov
Start up–istov a kreatívcov, ktorí chcú zrealizovať svoje námety
Začínajúcich podnikateľov

Cieľom vzdelávania je príprava a tvorba obchodného modelu CANVAS, ktorý je vyjadrením toho, ako firma zarába alebo ako chce zarábať peniaze.
Dátum realizácie:23.05.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania:
23.05.2019 (08:30 – 15:30 hod.)
Rozsah kurzu:8 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/tvorba-podnikatelskych-obchodnych-modelov-canvas-alebo-stop-hura-optimizmu/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava