pozadie
Posledná zmena: 03.07.2019

Kurz Sebamotivácia a sebakoučing

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):49 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahová náplň:
• Čo je podstatou vnútornej motivácie
• Ako si udržať motiváciu aj v náročných situáciách
• Čo robia úspešní ľudia
• Kedy sme v práci skutočne motivovaní
• Najčastejšie motivačné bariéry
• Ako si poradiť s demotiváciou
• Spoznajte svoje kľúčové hodnoty
• Ako vnímate svoju hodnotu?
• Ako sa zbaviť negatívnych presvedčení o sebe
• Hlas nášho vnútorného kritika
• Sebakoučing - premena problémov na príležitosti
Organizačné údaje o kurze:Cieľ kurzu:
Cieľom vzdelávania je objaviť svoje kľúčové hodnoty a motívy a naučiť sa využívať ich na zlepšenie svojho života v rôznych oblastiach.

Cieľová skupina:
Každý, kto cíti potrebu popracovať na sebe, na svojej vnútornej motivácii a sebahodnotení v práci aj osobnom živote.
Dátum realizácie:03.10.2019 Poznámka k termínu realizácie:03.10.2019 (16:00 - 19:30)
Rozsah kurzu:4 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/sebamotivacia-a-sebakoucing/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava