pozadie
Posledná zmena: 10.01.2019

Kurz Stres manažment

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):49 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahová náplň:
• Odkiaľ pochádza stres a ako sa prejavuje
• Aký je dopad stresu na náš organizmus a výkon
• Pozitívne účinky stresu
• Reakcia organizmu na stres a vyhorenie
• Praktické rady pre workoholikov
• Najčastejšie príčiny zotrvávania stresu
• Spoznajte svoje spúšťače stresu
• Techniky zvládania stresu
• Objavte svoju sebahodnotu
• Posilnenie vnútornej stability
Organizačné údaje o kurze:Cieľom kurzu je pochopiť zdroje a prejavy stresu a naučiť sa eliminovať jeho dopady na náš organizmus. Účastníci vzdelávania si osvoja techniky umožňujúce obnoviť životnú rovnováhu a zvládať stres aj v náročných situáciách.

Vzdelávanie je určené pre každého, kto chce rozpoznať svoje spúšťače stresu a naučiť sa s nimi efektívne pracovať tak, aby si dokázal udržať nadhľad a vnútornú rovnováhu.
Dátum realizácie:11.03.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania:
11.03.2019 (16:00 – 19:30 hod.)
Rozsah kurzu:4 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/stres-manazment/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava