pozadie
Posledná zmena: 15.05.2019

Kurz Time manažment

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):49 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Obsahová náplň:
• Time manažment 4. generácie
• Vplyv stresu na osobný život a pracovný výkon
• Work-life balance
• Tipy na zvládnutie časového stresu
• Snímka dňa a plánovanie dňa
• Stav „flow“ a zlodeji času
• Klasické aj kreatívne techniky time manažmentu
• Elektronické nástroje time manažmentu
• Je prokrastinácia vždy na škodu?
• Praktické tipy na zvýšenie svojej efektivity
Organizačné údaje o kurze:Vzdelávanie je vhodné pre každého, kto:
- nestíha plniť svoje úlohy alebo ich plní na poslednú chvíľu a v časovom strese,
- chce si osvojiť kreatívne techniky plánovania k zvýšeniu svojej efektivity, výkonnosti a úspešnosti,
- chce nadobudnúť work-life balance, pretože má málo času na oddych, na seba a svojich blízkych,
- chce si utriediť svoje priority, definovať ciele a naučiť sa, ako ich aj dosiahnuť.

Cieľom vzdelávania je naučiť sa efektívne plánovať a organizovať svoj čas, vedieť si určiť priority a ciele, no hlavne nájsť balans v osobnom a pracovnom živote.
Dátum realizácie:20.06.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania:
20.06.2019 (16:00 – 19:30 hod.)
Rozsah kurzu:4 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/kariera/time-manazment/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Barbora Klenovičová Čamborová
Telefón:tel.: +421 2 50 11 77 02
mobil: +421 911 717 713
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava