pozadie
Posledná zmena: 17.06.2024

Kurz Všeobecný administratívny pracovník - cez UPSVR zdarma

Miesto realizácie kurzu:Szakkayho 1, 040 01 Košice
Online - celé SR
Kurz sa poskytuje: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov
Cena kurzu (cena s DPH):840 EUR
Poznámka k cene:Nezamestnaný aj zamestnaný - hradený kurz UPSVaR v rámci projektu Zručnosti pre trh práce
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Máš záujem pracovať v administratíve? Vidíš sa ako budúca asistentka, back office manažér? Tento kurz je pre teba.

Kurz je určený pre záujemcov o prácu v administratíve. Naučíme ťa pracovať s nástrojmi používanými na efektívny chod kancelárie.

Čo sa naučíš?
Ako absolvent kurzu:

- Microsoft WORD: Používanie štýlov a šablón. Grafika v programe. Tvorba hlavičkového papiera a ďalších šablón. Hromadná korešpondencia. Príprava dokumentu na tlač. Tlač do virtuálnej tlačiarne - pdf.
- Microsoft EXCEL - tvorba reportov a vizuálnych výstupov pre manažment. Používanie základných vzorcov ako aj náročnejších funkcií pre efektívnu prácu s dátami. Podmienené formátovanie. Tvorba a úprava grafov. Kontingenčné tabuľky a grafy
- Microsoft POWERPOINT - tvorba a úprava prezentácií. Využívanie animácií a prechodov. Vkladanie zvuku a videa. Spustenie a tlač prezentácie
- Microsoft OUTLOOK - práca s e-mailovým klientom, nastavenie konta a možnosti formátu pošty, skupinový e-mail, plánovanie činnosti a schôdzok. Tvorba adresárov, práca s kalendárom. Zadávanie a sledovanie plnenia úloh
- OneDrive
- MS Teams
- Soft skills - Komunikačné a manažérske zručnosti back office manažéra
a získaš mnoho ďalších informácií z praxe...

Viac info o kurze priamo na linku:
https://edu-co.sk/vseobecny-administrativny-pracovnik/
Organizačné údaje o kurze:Kurz je vedený prezentačnou formou v Košiciach alebo online formou živých hovorov.
Získate certifikát. Pracujete na našich notebookoch.
Dátum realizácie:29.07.2024 Poznámka k termínu realizácie:Otvára sa podľa záujmu a obsadenosti kurzu.
Bližšie informácie na tel. čísle 0951596292
Rozsah kurzu:120 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Zuzana Šimonová
Telefón:+421 951 596 292
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:EDU.CO spol. s.r.o.
Adresa:Szakkayho 1, 04001 Košice
Informácie o spoločnosti:EDU.CO je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania.Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívními metódami.

Naše vzdelávacie aktivity prispôsobujeme tak požiadavkám našich záujemcov ako aj pracovnému trhu. Snažíme sa flexibilne reagovať na podnety z trhu práce. Otvárame vzdelávacie programy, ktoré naši absolventi dokážu naplno využiť pri hľadaní zamestnania.

Našim cieľom je zvyšovať kvalifikáciu našich absolventov a pomôcť im pri ich uplatnení sa na trhu práce.
Vzdelávacie aktivity:Naše vzdelávacie programy sú zamerané na: - programovanie a tvorbu webstránok - webdizajn - komunikačné školenia - predajné techniky - techniku administratívy - rozvoj osobnosti - manažérske kurzy