pozadie
Posledná zmena: 07.01.2019

Kurz Výpočtová technika - technika administratívy /KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR - KOMPAS+/

Názov modulu:/Windows, MS Word, MS Excel, technika administratívy, hospodárska korešpondencia/
Miesto realizácie kurzu:Letná 28, Spišská Nová Ves
Kurz sa poskytuje: Gelnica, Spišská Nová Ves
Cena kurzu (cena s DPH):544 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:/Windows, MS Word, MS Excel, technika administratívy, hospodárska korešpondencia/
Organizačné údaje o kurze:Miesto konania: Spišská knižnica, Spišská Nová Ves
Termín: január 2019
Rozsah: 80 hodín
Dátum realizácie:21.01.2019 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sú realizované podľa záujmu.
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Alena Michaličová
Telefón:+421944516434
+421907637377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Alena Michaličová - DAAL
Adresa:Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o spoločnosti:Počítačové kurzy
Vzdelávacie aktivity:Počítačové kurzy