pozadie
Posledná zmena: 22.09.2022

Kurz Výpočtová technika - technika administratívy /KURZ ZDARMA CEZ ÚPSVaR - KOMPAS+/

Názov modulu:/Windows, MS Word, MS Excel, technika administratívy, hospodárska korešpondencia/
Miesto realizácie kurzu:Spišská Nová Ves
Kurz sa poskytuje: Humenné, Levoča, Poprad, Prešov, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves
Cena kurzu (cena s DPH):544 EUR
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:/Windows, MS Word - ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu, MS Excel - ako prostriedok pre hospodársku korešpondenciu, technika administratívy, hospodárska korešpondencia/
Organizačné údaje o kurze:Miesto konania: Odborárov 51, Spišská Nová Ves
Termíny: otvára sa každý mesiac
Rozsah: 10 dní
Absolvent získava certifikát + materiály v cene.
Dátum realizácie:17.10.2022 Poznámka k termínu realizácie:Kurzy sú realizované podľa záujmu.
Forma výučby: prezenčná, dištančná (online)
Rozsah kurzu:80 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Alena Michaličová
Telefón:+421907637377
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Alena Michaličová - DAAL
Adresa:Lúčna 819/5, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o spoločnosti:Počítačové kurzy
Vzdelávacie aktivity:Počítačové kurzy