pozadie
Posledná zmena: 19.02.2021

Kurz Angličtina pre administratívu

Miesto realizácie kurzu:Gemerská 3, 04011 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):470.40 EUR (392.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie je zamerané na zvládnutie anglického jazyka na úrovni, ktorá je potrebná pre vykonávanie bežných administratívnych činností, formou ústnej aj písomnej komunikácie. Cieľom školenia je pomôcť účastníkovi nadobudnúť potrebnú slovnú zásobu, upevniť jeho istotu v komunikácii a zlepšiť plynulosť jeho prejavu. Obsahová náplň školenia je zameraná na všetky potrebné gramatické a syntakticko-lexikálne štruktúry pre komunikáciu v pracovnom prostredí a koncepciu bežnej aj formálnej korešpondencie. Počas školenia sa rozvíjajú zručnosti, ako čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie.
Obsah školenia:
• Základná slovná zásoba z oblasti administratívy
• Komunikácia v administratíve
• Korešpondencia v anglickom jazyku
Organizačné údaje o kurze:Školenie má rozsah 96 hodín a je organizované prezenčnou alebo online formou, zvyčajne ako 25 poldňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Praktická výučba je posilnená prostredníctvom konkrétnych príkladov vyjadrovania a písania, ako aj použitia komunikačných a odposluchových cvičení. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
Dátum realizácie:22.03.2021 Poznámka k termínu realizácie:Pre aktuálne informácie o termíne školenia nás kontaktujte.
Rozsah kurzu:96 h.
Doplňujúce informácie:Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Janka Porhinčáková Hudáková, MBA
Telefón:+421917333017
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ELCT, s.r.o.
Adresa:Gemerská 3, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Ponúkané služby:
• Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
• Certifikácia zručností v oblasti informačných technológií, financií, zdravotníctva a osobnostných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Android ATC, Certiport, ECDL a Eco-C®.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:
• Linux LPI
• Android ATC
• Cisco

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.
Vzdelávacie aktivity:Ponuka kurzov ZÁKLADNÉ KURZY: • Práca s počítačom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint • Pokročilé využitie počítača • Komunikačné a sociálne zručnosti • Angličtina pre administratívu ŠPECIALIZOVANÉ IT KURZY vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka. • Expert počítačových sietí • Junior SAP administrátor • Programátor – Developer Java • Správca systémov Linux • IT angličtina