pozadie
Posledná zmena: 18.02.2021

Kurz IT angličtina

Miesto realizácie kurzu:Gemerská 3, 04011 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):470.40 EUR (392.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie je vhodné pre účastníkov, ktorí majú skúsenosti v oblasti informačných technológií a túžia sa v tejto oblasti plnohodnotne uplatniť. Je zamerané na rozvoj jazykových zručností (hovorenie, počúvanie s porozumením, kritické čítanie, písanie) a sociálnych zručností (komunikácia, prezentovanie a argumentácia) v anglickom jazyku. Je koncipované ako príprava pre budúce povolanie v IT spoločnostiach orientujúcich sa na zákaznícku podporu, vývoj softvéru a hardvéru alebo spravovanie operačných systémov a komunikačných sietí. Cieľom školenia je zdokonalenie sa v technickej angličtine s orientáciou na oblasť IT. Obsahová náplň školenia je zameraná na slovnú zásobu, konverzačné témy a písomnú komunikáciu venujúcu sa informačným technológiám. Účastník nadobudne množstvo potrebnej slovnej zásoby, naučí sa vysvetľovať priebeh procesov alebo popisovať funkčnosť zariadení a softvéru.
Obsah školenia:
• Práca v IT priemysle
• Počítačové systémy
• Počítačové siete
• IT podpora a zabezpečenie
• Databázy
• Internet a web
• E-commerce
Organizačné údaje o kurze:Školenie má rozsah 96 hodín a je organizované prezenčnou alebo online formou, zvyčajne ako 24 poldňových stretnutí vedených kvalifikovaným lektorom. Praktická výučba je posilnená prostredníctvom konkrétnych príkladov vyjadrovania a písania, ako aj použitia komunikačných a odposluchových cvičení. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov. Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
Dátum realizácie:22.03.2021 Poznámka k termínu realizácie:Pre aktuálne informácie o termíne školenia nás kontaktujte.
Rozsah kurzu:96 h.
Doplňujúce informácie:Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Janka Porhinčáková Hudáková, MBA
Telefón:+421917333017
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ELCT, s.r.o.
Adresa:Gemerská 3, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Ponúkané služby:
• Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
• Certifikácia zručností v oblasti informačných technológií, financií, zdravotníctva a osobnostných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Android ATC, Certiport, ECDL a Eco-C®.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:
• Linux LPI
• Android ATC
• Cisco

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.
Vzdelávacie aktivity:Ponuka kurzov ZÁKLADNÉ KURZY: • Práca s počítačom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint • Pokročilé využitie počítača • Komunikačné a sociálne zručnosti • Angličtina pre administratívu ŠPECIALIZOVANÉ IT KURZY vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka. • Expert počítačových sietí • Junior SAP administrátor • Programátor – Developer Java • Správca systémov Linux • IT angličtina