pozadie
Posledná zmena: 12.02.2020

Kurz RE-PAS/KOMPAS+ Špecialista počítačový sietí

Miesto realizácie kurzu:Gemerská 3, 04011 Košice
Kurz sa poskytuje: Košice
Cena kurzu (cena s DPH):979.2 EUR (816.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Účastník získa komplexné vedomosti a zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco na úrovni certifikácie Cisco CCNA Routing & Switching.

Školenie poskytne účastníkom prehľad o o sieťových koncepciách a zručnostiach zameraných na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od základov počítačových sietí a sieťových protokolov cez komunikáciu, adresovanie v IP sieťach až po bezpečnosť a výkon sietí. Účastníci získajú zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco na úrovni medzinárodného štandardu Cisco CCNA1 a CCNA2.

Obsah školenia:
•• Úvod do sieťových technológií
• Základy počítačových sietí
• Základy počítačovej bezpečnosti
• Princípy sieťových technológií
• Skúmanie sietí
• Sieťový operačný systém
• Sieťové protokoly a komunikácia
• Prístup do siete
• Technológia Ethernet
• Sieťová vrstva
• Transportná vrstva OSI modelu
• Adresovanie v IP sieťach
• Subsiete
• Aplikačná vrstva OSI modelu
• Bezpečnosť a výkon sietí
Organizačné údaje o kurze:Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, technická orientácia, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základné vedomosti z anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v anglickom jazyku.
Účastníkom budú pred začiatkom školenia poskytnuté študijné zdroje, ktorých štúdium by ich malo pripraviť na vstup do tohto školenia.
Školenie má rozsah 136 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v lektorom v počítačovej učebni vybavenej potrebnou sieťovou technológiou. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami na technológii. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium poskytnutých študijných zdrojov a/alebo e-learningového systému.
Počas školenia absolvujú účastníci priebežné testy.
Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci akreditované osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Dátum realizácie:23.03.2020 Poznámka k termínu realizácie:Pre aktuálne informácie o termíne školenia nás kontaktujte.
Rozsah kurzu:136 h.
Doplňujúce informácie:Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Mgr. Janka Porhinčáková Hudáková, MBA
Telefón:+421917333017
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:ELCT, s.r.o.
Adresa:Gemerská 3, 04011 Košice
Informácie o spoločnosti:Spoločnosť ELCT, s.r.o. je silným partnerom pre vzdelávanie a projekty. Našim cieľom je ponúknuť klientom profesionálne a komplexné vzdelávacie a poradenské služby: odborné školenia v oblasti informačných technológií, soft-skills a manažmentu, oficiálne akreditované vzdelávanie pre učiteľov a školy, renomované medzinárodné priemyselné certifikácie, prípravu, riadenie a implementáciu vzdelávacích projektov.

Ponúkané služby:
• Široké portfólio školení z oblasti informačných (digitálnych) technológií pre rôzne skupiny používateľov (začiatočníci, pokročilí používatelia a špecialisti hľadajúci prehĺbenie a rozšírenie svojich zručností), soft-skills, projektového manažmentu, procesného riadenia, jazykov a odborné školenia pre učiteľov, vrátane kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
• Certifikácia zručností v oblasti informačných technológií, financií, zdravotníctva a osobnostných zručností prostredníctvom medzinárodne uznávaných certifikačných systémov svetových agentúr Pearson VUE, Android ATC, Certiport, ECDL a Eco-C®.

Ako autorizovaný vzdelávací partner ponúkame oficiálne školenia:
• Linux LPI
• Android ATC
• Cisco

Klient u nás nájde kvalitu, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilitu a inovatívnosť.

Absolvujte u nás rekvalifikačný kurz preplácaný Úradom práce z programov RE-PAS alebo KOMPAS+. Bezplatné kurzy, pre pracovné pozície žiadané firmami, v praxi otestované. Možnosť preplatenia cestovného.
Vzdelávacie aktivity:Ponuka kurzov ZÁKLADNÉ KURZY: • Práca s počítačom, Microsoft Word, Excel, PowerPoint • Pokročilé využitie počítača • Komunikačné a sociálne zručnosti • Angličtina pre administratívu ŠPECIALIZOVANÉ IT KURZY vhodné pre tých záujemcov, ktorí majú základné počítačové zručnosti a základy anglického jazyka. • Expert počítačových sietí • Junior SAP administrátor • Programátor – Developer Java • Správca systémov Linux • IT angličtina