pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Kurz slovenského jazyka a kultúry pre krajanov

Miesto realizácie kurzu:UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov
Žižkova 10
811 02 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:Uzávierka prihlášok do 15.05.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry.
Spoznať históriu a kultúru Slovenska a Bratislavy ako európskeho mesta a hlavného mesta, vybudovať, príp. upevniť osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku.
Organizačné údaje o kurze:Študenti sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň. Študijnú skupinu tvorí 10 – 15 študentov. Výučba prebieha od pondelka do piatka a pozostáva zo 4 vyučovacích hodín všeobecného jazyka doobeda a 2 vyučovacích hodín špecializovaného jazyka (Slovenčina PLUS) popoludní (1 vyučovacia hodina/45 min.).

Študenti kurzu sú rozdelení do skupín na základe výsledkov vstupného testu, ktorý píšu prvý deň.

Cieľová skupina:
Krajania od 18 rokov (od 17 rokov s plnoletým sprievodom) žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska.
Dátum realizácie:30.06.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín realizácie: 30.06.2019 - 19.07.2019
(príchod a registrácia 30.06.2019)
Rozsah kurzu:100 h.
Doplňujúce informácie:http://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/kurz-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava