pozadie
Posledná zmena: 15.09.2020

Kurz Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Foundation + Practitioner

Miesto realizácie kurzu:Miesto konania kurzu upresníme.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1788 EUR (1.490.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Školenie PRINCE2® Foundation a Practitioner je realizovanie dvoch úrovní školenia v jednom cykle.

Obsah PRINCE2 Foundation
PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2®. Cieľom je pripraviť účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® Foundation.
Nadstavba na kurz PRINCE2 Foundation je kurz PRINCE2 Practitioner. Kurzy je možné zakúpiť samostatne, alebo za zvýhodnenú cenu ako celok.

Čo Vás naučíme:
• Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením.
• Sedem tém PRINCE2® – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu.
• Sedem procesov PRINCE2® – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy projektu, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu .
• Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2® prostrediu projektu .
• Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi a princípmi

Certifikácia
Záverečná skúška PRINCE2® Foundation:
• 75 otázok,
• všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností,
• 50% správnych odpovedí ,
• trvanie skúšky 60 minút,
• jazyk skúšky na výber – slovenčina, angličtina, čeština,
• skúška je vyhodnotená hneď po jej skončení.

Obsah PRINCE2 Practitioner
PRINCE2® Practitioner je druhou úrovňou certifikácie PRINCE2®. Podmienkou pripustenia ku skúške PRINCE2® Practitioner je úspešné absolvovanie skúšky PRINCE2® Foundation, alebo platný akýkoľvek certifikát PMI PMP, CAPM resp. IPMA.

Čo Vás naučíme:
• Zopakujete si procesy, témy, a princípy a ich vzájomné vzťahy,
• na reálnej prípadovej štúdii sa podrobne naučíte používať metódu PRINCE2® v praxi,
• naučíte sa analyzovať prípadovú štúdiu , ktorá je súčasťou skúšobného testu,
• naučíte sa pracovať s manuálom „Managing Successfull Project with PRINCE2®“,
• použitie analytickej a vylučovacej metódy pri hľadaní správnych odpovedí,
• aké typy otázok sa nachádzajú v testoch,
• ako správne pochopiť jednotlivé typy otázok,
• ako správne chápať položené otázky,
• ako si správne rozložiť čas.

Certifikácia
Záverečná skúška PRINCE2® Practitioner
• 80 otázok.
• Viaceré typy testovacích otázok.
• Na otázky sa odpovedá zaškrtnutím správnych odpovedí.
• Pre získanie certifikátu je potrebné získať 55% správnych odpovedí.
• Dĺžka skúšky 190 minút.
• Jazyk skúšky na výber –angličtina, čeština.
• Skúška typu Open book - pri skúške môžete používať manuál.

Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Organizačné údaje o kurze:Kurz kombinovanou formou - domáca predkurzová príprava a následne prezenčné školenie.
Dátum realizácie:09.10.2017 Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.

19.-23. október 2020 Banská Bystrica
26.-30. október 2020 Bratislava
2. - 6. november 2020 Žilina
16. - 20. november 2020 Košice
23. - 27. november 2020 Bratislava
14. - 18. december 2020 Bratislava
Rozsah kurzu:99 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jana Gablasová
Telefón:+421915890650
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:INBOX SK s.r.o.
Adresa:Seberíniho 1, 82103 Bratislava