pozadie
Posledná zmena: 15.09.2020

Kurz Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Practitioner

Miesto realizácie kurzu:Miesto kurzu upresníme.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1020 EUR (850.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:PRINCE2® Practitioner je druhou úrovňou certifikácie PRINCE2®. Podmienkou pripustenia ku skúške PRINCE2® Practitioner je úspešné absolvovanie skúšky PRINCE2® Foundation, alebo platný akýkoľvek certifikát PMI PMP, CAPM resp. IPMA.

Čo Vás naučíme:
• Zopakujete si procesy, témy, a princípy a ich vzájomné vzťahy,
• na reálnej prípadovej štúdii sa podrobne naučíte používať metódu PRINCE2® v praxi,
• naučíte sa analyzovať prípadovú štúdiu , ktorá je súčasťou skúšobného testu,
• naučíte sa pracovať s manuálom „Managing Successfull Project with PRINCE2®“,
• použitie analytickej a vylučovacej metódy pri hľadaní správnych odpovedí,
• aké typy otázok sa nachádzajú v testoch,
• ako správne pochopiť jednotlivé typy otázok,
• ako správne chápať položené otázky,
• ako si správne rozložiť čas.

Certifikácia
Záverečná skúška PRINCE2® Practitioner:
• 80 otázok ,
• viaceré typy testovacích otázok,
• na otázky sa odpovedá zaškrtnutím správnych odpovedí,
• pre získanie certifikátu je potrebné získať 55% správnych odpovedí,
• dĺžka skúšky 190 minút,
• jazyk skúšky na výber –angličtina, čeština,
• skúška typu Open book - pri skúške môžete používať manuál.

Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Organizačné údaje o kurze:Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.Kurz kombinovanou formou - domáca predkurzová príprava a následne prezenčné školenie.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.

22.-23. október 2020 Banská Bystrica
29.-30. október 2020 Bratislava
5. - 6. november 2020 Žilina
19. - 20. november 2020 Košice
26. - 27. november 2020 Bratislava
17. - 18. december 2020 Bratislava
Rozsah kurzu:24 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jana Gablasová
Telefón:+421915890650
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:INBOX SK s.r.o.
Adresa:Seberíniho 1, 82103 Bratislava