pozadie
Posledná zmena: 15.09.2020

Kurz Riadenie projektov metodikou PRINCE2 Foundation

Miesto realizácie kurzu:Miesto kurzu upresníme.
Kurz sa poskytuje: Celá SR
Cena kurzu (cena s DPH):1020 EUR (850.00 EUR bez DPH)
Poznámka k cene:Možnosť absolvovať kurz zdarma prostredníctvom ÚPSVaR cez projekt KOMPAS+
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:PRINCE2® Foundation je základná úroveň certifikácie metodiky projektového riadenia PRINCE2®. Počas školenia sa kompletne preberá celá metodika PRINCE2®. Cieľom je pripraviť účastníkov na medzinárodnú skúšku PRINCE2® Foundation.

Nadstavba na kurz PRINCE2 Foundation je kurz PRINCE2 Practitioner. Kurzy je možné zakúpiť samostatne, alebo za zvýhodnenú cenu ako celok. Cena kurzu PRINCE2® Foundation a Practitioner je 1590 € bez DPH (1 908 € s DPH).

Získaný certifikát
Medzinárodný certifikát PRINCE2® Foundation.

Čo Vás naučíme
• Všeobecné zásady projektového riadenia - čo sú to projekty, rozdiel medzi projektami a bežným riadením.
• Sedem tém PRINCE2® – Business Case, Organizácia, Kvalita, Plány, Riziká, Zmeny a Progres projektu.
• Sedem procesov PRINCE2® – Predprojektová príprava, Strategické riadenie projektu, Iniciácia projektu, Riadenie etapy projektu, Riadenie dodania produktu, Riadenie prechodu medzi etapami, Ukončenie projektu.
• Sedem Princípov PRINCE2® - Neustále zdôvodnenie opodstatnenosti projektu, Učenie sa zo skúseností, Definované roly a zodpovednosti, Riadenie po etapách, Riadenie na základe výnimky, Zameranie sa na produkty, Prispôsobenie PRINCE2® prostrediu projektu .
• Pochopíte vzájomné vzťahy medzi témami, procesmi a princípmi

Certifikácia
Záverečná skúška PRINCE2® Foundation
• 75 otázok,
• všetky otázky sú typu jedna správna odpoveď zo 4 možností,
• 50% správnych odpovedí ,
• trvanie skúšky 60 minút,
• jazyk skúšky na výber – slovenčina, angličtina, čeština,
• skúška je vyhodnotená hneď po jej skončení.

Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Organizačné údaje o kurze:Kurz kombinovanou formou - domáca predkurzová príprava a následne prezenčné školenie.
Poznámka k termínu realizácie:Podľa záujmu otvárame školenia v každom krajskom meste: Košice, Prešov, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín.

28. - 30. september 2020 Bratislava
19.-21. október 2020 Banská Bystrica
26.-28. október 2020 Bratislava
2. - 4. november 2020 Žilina
16. - 18. november 2020 Košice
23. - 25. november 2020 Bratislava
14. - 16. december 2020 Bratislava
Rozsah kurzu:59 h.
Doplňujúce informácie:Viac informácií nájdete na stránke www.prince-2.sk
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Ing. Jana Gablasová
Telefón:+421915890650
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:INBOX SK s.r.o.
Adresa:Seberíniho 1, 82103 Bratislava