pozadie
Posledná zmena: 22.09.2021

Kurz Kurz opatrovania detí (cez REPAS zdarma)

Názov modulu:Kurz opatrovania detí
Miesto realizácie kurzu:Bratislava, Župné námestie, 811 03
Banská Bystrica, Kapitulská 21, 974 05
Martin, P. Mudroňa 1, 036 01
Nitra
Považská Bystrica - Kuzmányho 905/5, 017 01
Prievidza
Trenčín
Žilina, Hollého 11, 010 01
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Nitra, Martin, Žilina, Banská Bystrica
Poznámka k cene:Kurz zdarma cez úrad práce. Úrad práce prepláca cestovné a stravné náklady.
Popis akreditácie:Akreditácia vydaná Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pod číslom: 37346/2017
Dátum vydania akreditácie:04.09.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Spolu s našimi profesionálnymi lektormi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti môžete absolvovať vzdelávanie v celkovom rozsahu 232 hodín. Príprava pozostáva z teórie, praktických cvičení a praxe, ktorá sa vykonáva v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, prípadne v zariadeniach s charakterom detských jaslí. Počas stáže získate praktické zručnosti a skúsenosti dôležité na započatie samostatnej práce opatrovateľa detí.
Organizačné údaje o kurze:Výučba prebieha intenzívne denne, alebo víkendovou formou.
Poznámka k termínu realizácie:Nájdete na webe: https://www.avsnt.sk/kurz-opatrovanie-deti/
Rozsah kurzu:232 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Anna Pecháčková
Telefón:+421905639570;+421904351783
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Adresa:Kuzmányho 905/5, 01701 Považská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Už od roku 1991, kedy bola založená naša spoločnosť, sa snažíme poskytovať našim klientom moderné, inovatívne a často i netradičné metódy vzdelávania. V roku 2007 sme rozšírili svoje pôsobenie a stali sme sa spoločnosťou s ručením obmedzeným. V neustálej snahe o spokojnosť našich klientov realizujeme naše kurzy na celom Slovensku s modernými technológiami zameranými na efektívnosť a podporu učenia v spolupráci s profesionálnym tímom odborníkov v daných oblastiach.
Vzdelávacie aktivity:• Jazykové kurzy s AVS – angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a slovenčina pre cudzincov • Rekvalifikačné kurzy – opatrovateľský kurz, kurz opatrovania detí • Počítačové kurzy – PC kurz, kurz Excel, kurz Word, kurz PowerPoint • ECDL Testy • Soft Skills – kurz komunikácie, Stres manažment, Time manažment