pozadie
Posledná zmena: 10.06.2024

Kurz Kurz opatrovania detí

Názov modulu:Kurz opatrovania detí
Miesto realizácie kurzu:Bratislava
Banská Bystrica
Martin
Považská Bystrica
Prievidza
Ružomberok
Trenčín
Žilina
Kurz sa poskytuje: Nitriansky kraj, Bratislava, Považská Bystrica, Prievidza, Trenčín, Martin, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):419 EUR
Poznámka k cene:Kurz zdarma cez UPSVaR.
Popis akreditácie:Akreditácia vydaná Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pod číslom: 37346/2017
Dátum vydania akreditácie:04.09.2017
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Spolu s našimi profesionálnymi lektormi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti môžete absolvovať vzdelávanie v celkovom rozsahu 232 hodín. Príprava pozostáva z teórie, praktických cvičení a praxe, ktorá sa vykonáva v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, prípadne v zariadeniach s charakterom detských jaslí. Počas stáže získate praktické zručnosti a skúsenosti dôležité na započatie samostatnej práce opatrovateľa detí.
Organizačné údaje o kurze:Výučba prebieha intenzívne denne, alebo víkendovou formou.
Dátum realizácie:29.07.2024 Poznámka k termínu realizácie:Nájdete na webe: https://www.avsnt.sk/kurz-opatrovanie-deti/
Rozsah kurzu:232 h.
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Tomáš Pecháček
Telefón:+421904351783
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Adresa:Kuzmányho 905/5, 01701 Považská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Už od roku 1991, kedy bola založená naša spoločnosť, sa snažíme poskytovať našim klientom moderné, inovatívne a často i netradičné metódy vzdelávania. V roku 2007 sme rozšírili svoje pôsobenie a stali sme sa spoločnosťou s ručením obmedzeným. V neustálej snahe o spokojnosť našich klientov realizujeme naše kurzy na celom Slovensku s modernými technológiami zameranými na efektívnosť a podporu učenia v spolupráci s profesionálnym tímom odborníkov v daných oblastiach.
Vzdelávacie aktivity:• Jazykové kurzy s AVS – angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a slovenčina pre cudzincov • Rekvalifikačné kurzy – opatrovateľský kurz, kurz opatrovania detí • Počítačové kurzy – PC kurz, kurz Excel, kurz Word, kurz PowerPoint • ECDL Testy • Soft Skills – kurz komunikácie, Stres manažment, Time manažment