pozadie
Posledná zmena: 10.06.2024

Kurz Kurz komunikácie

Miesto realizácie kurzu:Považská Bystrica
Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava, Považská Bystrica
Cena kurzu (cena s DPH):192 EUR
Poznámka k cene:Kurz zdarma cez UPSVaR.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Prehĺbite si poznanie svojej komunikácie a uvedomíte si možnosti na jej zlepšenie pomocou využitia spätnej väzby od členov skupiny, lektora, videofeedbacku a hodnotiacich dotazníkov. Dokážete rozlišovať jednotlivé komunikačné štýly a voliť primeranú stratégiu rozhovoru. Naučíte sa lepšie využívať svoje asertívne schopnosti a zručnosti a zvýšite si tak svoju sebadôveru a úspešnosť v pracovnom i osobnom živote. Dokážete lepšie zvládať agresivitu a riešiť problémové oblasti komunikácie v pra­xi.
Organizačné údaje o kurze:Pondelok - Piatok / 08,30 - 17,00 / 40 hod.
Dátum realizácie:05.08.2024
Rozsah kurzu:40 h.
Doplňujúce informácie:https://www.avsnt.sk/kurz-komunikacie-asertivna-komunikacia/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:PhDr. Tomáš Pecháček
Telefón:+421904351783
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.
Adresa:Kuzmányho 905/5, 01701 Považská Bystrica
Informácie o spoločnosti:Už od roku 1991, kedy bola založená naša spoločnosť, sa snažíme poskytovať našim klientom moderné, inovatívne a často i netradičné metódy vzdelávania. V roku 2007 sme rozšírili svoje pôsobenie a stali sme sa spoločnosťou s ručením obmedzeným. V neustálej snahe o spokojnosť našich klientov realizujeme naše kurzy na celom Slovensku s modernými technológiami zameranými na efektívnosť a podporu učenia v spolupráci s profesionálnym tímom odborníkov v daných oblastiach.
Vzdelávacie aktivity:• Jazykové kurzy s AVS – angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a slovenčina pre cudzincov • Rekvalifikačné kurzy – opatrovateľský kurz, kurz opatrovania detí • Počítačové kurzy – PC kurz, kurz Excel, kurz Word, kurz PowerPoint • ECDL Testy • Soft Skills – kurz komunikácie, Stres manažment, Time manažment