pozadie
Posledná zmena: 29.10.2019

Kurz Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov

Miesto realizácie kurzu:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre – Harmónii
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Poznámka k cene:Pokyny k prihláške: pokiaľ nemáte e-mail - uveďte [email protected], pokiaľ nie ste študent, uveďte v riadku študent vaše povolanie. Prosíme vyplniť všetky riadky prihlášky, aby vás mohol systém zaevidovať.
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Spoznať národné kultúrne a prírodné pamiatky východného Slovenska,
zdokonaliť sa v slovenskom jazyku,
získať nové vedomosti zo slovenských reálií,
spoznať tradície a kultúru krajiny predkov,
upevniť národné povedomie Slovákov žijúcich v zahraničí.
Organizačné údaje o kurze:Krajania (veková kategória 15 -18 rokov) žijúci v zahraničí, ktorí majú záujem spoznávať národné kultúrne a prírodné pamiatky Slovenska a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku.

Podmienky prijatia:
zaslanie vyplnenej prihlášky;
veková kategória 15- 18 rokov;
motivačný list;
zmalosť slovenského jazyka na komunikatívnej úrovni;
potvrdenie príslušného krajanského spolku.

Motivačný list prosím zašlite na e-mailovú adresu: [email protected] Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.

Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.

CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.

CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.

Kurzu sa môžu zúčastniť aj krajania z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname krajín na prihláške tak, že označia v prihláške "Iná" a v poznámke napíšu krajinu z ktorej pochádzajú.

Pokyny k prihláške: pokiaľ nemáte e-mail - uveďte [email protected], pokiaľ nie ste študent, uveďte v riadku študent vaše povolanie. Prosíme vyplniť všetky riadky prihlášky, aby vás mohol systém zaevidovať.
Počet štipendijných miest: 35
Dátum realizácie:18.06.2018 Poznámka k termínu realizácie:Termín konania: 18.06. - 23.06.2018
Uzávierka prihlášok: 07.06.2018
Prihláška na kurz: Iba elektronickou formou cez portál eduabroad.sk: Mobilná učebňa slovenského jazyka pre krajanov
Rozsah kurzu:1 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-krajanov/vzdelavanie/mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-pre-krajanov/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:Barbora Plekancová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 09 02
mobil: +421 911 911 700
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava