pozadie
Posledná zmena: 25.06.2019

Kurz Intenzívny kurz slovenského jazyka - 10 mesiacov

Miesto realizácie kurzu:Univerzita Komenského v Bratislave
Žižkova 10
811 02 Bratislava

alebo

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
Kurz sa poskytuje: Bratislava
Cena kurzu (cena s DPH):3650 EUR
Poznámka k cene:3 650 € Registračný poplatok: 50 € (poplatok je nevratný)
Informácie o kurze
Obsahová náplň kurzu:Získať schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na požadovanej úrovni (A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca). Prehĺbiť a rozvíjať získané jazykové zručnosti – čítať, písať, počúvať a hovoriť v slovenskom jazyku v rôznych komunikačných situáciách. Aplikovať získané jazykové zručnosti v osobnom a profesijnom živote.

Získať a prehĺbiť všetky komunikačné kompetencie v slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Organizačné údaje o kurze:Po úspešnom ukončení kurzu (vykonaní záverečného testu) a absolvovaní najmenej 75% výučby študent dostane osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Je určený pre široký okruh záujemcov:
- ktorí nebudú študovať na vysokých školách, ale majú o slovenčinu záujem alebo ju potrebujú v práci a v každodennom živote, napr. pracovníci zahraničných zastupiteľstiev, diplomati, manažéri medzinárodných firiem, lektori cudzieho jazyka a pod. ;
- ktorí chcú komunikovať v slovenčine s priateľmi a známymi;
pre krajanov, ktorých spája so Slovenskom ich pôvod a ktorí sa chcú naučiť reč svojich predkov.

Vyučovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka dopoludnia. 20 vyučovacích hodín týždenne.
Dátum realizácie:02.09.2019 Poznámka k termínu realizácie:Termín realizácie
02.09.2019 - 30.06.2020

Zimný semester: 02.09.2019 - 31.01.2020
Letný semester: 03.02.2020 - 30.06.2020

Uzávierka prihlášok:
do 31. 07.
Podanie prihlášky po tomto termíne bude posudzované individuálne.
Rozsah kurzu:800 h.
Doplňujúce informácie:https://cdv.uniba.sk/ujop/vzdelavacie-programy/programy/intenzivny-kurz-slovenskeho-jazyka-800-hodin/
Kontaktné údaje
Kontaktná osoba:
Meno:RNDr. Dana Krajčiová
Telefón:tel.: +421 2 54 41 03 77
mobil: +421 911 100 080
Vzdelávacia inštitúcia:
Názov:Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania
Adresa:Odbojárov 10/a, 83104 Bratislava